Albüm: Ahşap baskı resmi geleneği nesilden nesile aktarılıyor Albüm: Ahşap baskı resmi geleneği nesilden nesile aktarılıyor

DAKKA, 5 Aralık (Xinhua) -- Dünya Bankası tarafından Pazar günü yayınlanan bir rapora göre, yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalmak nefes darlığı, öksürük, alt solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra depresyon ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskini de ciddi ölçüde artırıyor. "Hızlı Soluma: Bangladeş'te Hava Kirliliği ve Sağlık Hakkında Yeni Kanıtlar" isimli raporda Dakka ve Sylhet kentlerindeki dış hava kirliliğinin fiziksel ve akıl sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirildi. Raporda, beş yaşın altındaki çocukların, yaşlıların ve diyabet, kalp veya solunum hastalıkları gibi eşzamanlı hastalığı olan kişilerin en savunmasız durumda olduğunun altı çizildi. Rapor, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için kamu sağlığı hizmetlerini ve müdahale mekanizmalarını iyileştirmek, hava kirliliği verilerini izleme sistemlerinin güçlendirilmesi, erken uyarı sistemlerine yatırım yapılması ve daha fazla araştırma yapılması da dahil olmak üzere derhal harekete geçilmesi tavsiyesinde bulundu. Rapor, başkent Dakka'da en yüksek hava kirliliğine sahip bölgelerin, büyük inşaatların ve devamlı yoğun trafiğin bulunduğu bölgeler olduğunu ortaya koydu. Bu bölgelerde, sağlığa en büyük zarara sahip olduğu düşünülen ince parçacıklı madde (PM2.5) miktarı, DSÖ Hava Kalitesi Kılavuzları'nın (AQG) ortalama yüzde 150 üzerinde bulunuyor veya başka bir ifadeyle günde 1,7 adet sigara içilmesine karşılık geliyor.

Dünya Bankası'nın Bangladeş ve Butan ülke direktörü vekili Dandan Chen, "Çevredeki hava kirliliği, çocuklardan yaşlılara kadar herkesi riske atıyor. Hava kirliliği 2019 yılında Bangladeş'te yaşanan ölüm ve sakatlanmaların en büyük ikinci sebebiydi ve ülkenin GSYİH'sinin yüzde 3,9 ila 4,4'ü civarında bir maliyete sahipti" dedi. Chen, "Hava kirliliği sorununun çözülmesi ülkenin sürdürülebilir ve yeşil kalkınması açısından kritik öneme sahip. Dünya Bankası, analitik çalışmalar ve yeni yatırımlar aracılığıyla Bangladeş'in hava kirliliğini azaltmasına yardımcı oluyor" dedi. Rapora göre hava kirliliği 2019 yılında Bangladeş'te yaklaşık 78.145 ila 88.229 kişinin ölümüne yol açtı. Dünya Bankası Sağlık Uzmanı ve raporun yöneticisi Wameq Azfar Raza, "Hava kirliği iklim değişikliğine neden oluyor, iklim değişikliği de hava kalitesini kötüleştiriyor. Zaman içerisinde iklim değişikliği ve kentleşme hava kirliliğini daha da artıracak" dedi. Raza ayrıca, "Sağlık sektörünün, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin yaratacağı çok yakındaki sağlık kriziyle mücadeleye iyi hazırlanması gerekiyor" uyarısında bulundu.