Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin bir kısmı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

TANIMLAR
 
Bilişim şirketi: Yazılım ve/veya bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket.
 
Eğitim kurumu: Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları.
 
Film şirketi: Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirket.
 
Havayolu şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketi.
 
İşbirliği kuruluşu: TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birliği, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, sektörel dernek, birlik, konsey veya kuruluşu, iş adamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluş.
 
Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde sağlık ve/veya bakım alanlarında faaliyet gösteren özel veya kamu sektörü kuruluşu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu.
 
Sağlık turizmi şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket.
 
Yönetim danışmanlığı şirketi: Bakanlıkça belirlenen özel uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren danışmanlık şirketi.
 
Yüzde 50 oranında desteklenen faaliyetler
 
* Ürün-hizmet marka tescili/koruma: 50 bin dolar/yıl,
 
* Belgelendirme: 50 bin dolar/belge,
 
* Danışmanlık: 200 bin dolar/yıl,
 
* Acente komisyon: 100 bin dolar/yıl,
 
* Bireysel fuar katılım: 15 bin dolar/fuar,
 
* Milli fuar katılım: 15 bin dolar/fuar.
 
Yüzde 60 oranında destekler
 
* Rapor ve yurt dışı şirket alımı danışmanlığı: 200 bin dolar/yıl,
 
* Reklam, tanıtım, pazarlama: 400 bin dolar/yıl,
 
* Yurt dışı birim: 120 bin dolar/birim/yıl
 
Bilgisayar oyunu, mobil uygulama yazılımı geliştiren şirketlere özel yüzde 50 oranlı ilave destekler
 
* Pazara giriş: 200 bin dolar/oyun-uygulama,
 
* Komisyon: 100 bin dolar/oyun-uygulama,
 
* Oyun-uygulama geliştirme:
 
Lisans: 50 bin dolar/yıl,
 
Personel: 25 bin dolar/yıl.
 
Devamı gelecek yazıda...