Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin, uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin bir kısmı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

SAĞLIK TURİZMİ VE EĞİTİME İLAVE DESTEKLER
Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25 bin dolar veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolara kadar karşılanır.
Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;
a. Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına yüzde 50 oranında ve en fazla 1.000 dolar,
b. Charter uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına en fazla 200 dolar ödenir.


FİLM PLATOSU/STÜDYOSU
Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri yüzde 20 oranında ve film başına 200 bin dolar tutarında ödenir.


FİLM KAPSAMINDA YAPILAN REKLAM GİDERLERİ
Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için yüzde 50 oranında ve en fazla 100 bin dolar, işbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve en fazla 200 bin dolar karşılanır.


İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI DESTEKLERİ
Milli fuar tanıtım: %75 / 120 bin dolar / fuar,
Milli fuar katılım: %50 / 15 bin dolar /fuar.


YÜZDE 70 DESTEKLER
Reklam, tanıtım, pazarlama: 500 bin dolar / yıl,
300 bin dolar / birim / yıl,
Alım-ticaret heyeti: 150 bin dolar / heyet,
Yurt içi tanıtım: 100 bin dolar / program,
Yurt içi eğitim: 300 bin dolar / yıl,
Yarışma etkinlik: 200 bin dolar / etkinlik,
Rapor ve yurt dışı şirket alımı danışmanlığı: 300 bin dolar / yıl.


HİSER DESTEĞİ
İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine (HİSER) ilişkin;
a. İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 personelin brüt ücretleri, yüzde 75 oranında ve proje bazında en fazla 400 bin dolar,
b. Yol ve konaklama dahil yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150 bin dolar desteklenir.


YURT DIŞI BİRİMLER
Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları her bir yurt dışı birimi için en fazla 4 yıl yararlandırılır.
Yararlanıcılar en fazla 10, işbirliği kuruluşları en fazla 15 yurt dışı birim için destekten yararlandırılır.
Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
Yararlanıcılar; yurt dışı marka tescili, reklam, tanıtım giderleri ve birim kiraları için ‘Hedef ve Öncelikli Ülkeler’ kapsamında ilave 10 puan desteklenirler.


BAŞVURU
a. Yararlanıcı firmalar: Hizmet İhracatçıları Birliği’ne,
b. İşbirliği kuruluşları: Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’ne KEP üzerinden başvuracak.