Bir işçinin işsizlikten yeniden istihdama geçme olasılığı nı gösteren geçiş oranları, Asyalı Amerikalılar ile Pasif ik Adalılarının işsiz kaldıklarında tekrar iş bulmak için zorlandıklarını da gösteriyor.

Çin ve Vietnam stratejik iletişimi sürdürmek ve işbirliğini ilerletmek için anlaştı Çin ve Vietnam stratejik iletişimi sürdürmek ve işbirliğini ilerletmek için anlaştı

NEW YORK, 31 Mayıs (Xinhua) -- CNBC'nin Pazartesi günkü h aberine göre, Asyalı Amerikalı işçiler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ırk veya etnik gruplara göre en düşü k işsizlik oranına sahip olsalar da en uzun işsizlik döne mleri ve diğer işgücü sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor. İşgücü piyasası istatistikleri, Asyalı Amerikalıların diğ er işçilerden daha fazla uzun süreli işsizlik dönemi yaşa dıklarını gösteriyor. Asyalı Amerikalılar için ortalama i şsizlik süresi 2021 yılında 21,9 haftaydı. Bu süre tüm ır k veya etnik gruplar arasında en uzun dönem olarak kayıtl ara geçti. Özellikle Asyalı erkekler ortalama 26,1 haftal ık işsizlik dönemi yaşadı.

Equitable Growth'a ait bir rapora göre, geçen ay Asyalı e rkekler ortalama 46,2 haftalık işsizlik dönemiyle karşı k arşıya kalırken, Asyalı kadınlar ortalama 33,9 hafta boyu nca işsizliğe maruz kaldı. Ekonomik ve Politika Araştırmaları Merkezi'nden yapılan b ir analize göre, bir işçinin işsizlikten yeniden istihdam a geçme olasılığını gösteren geçiş oranları, Asyalı Ameri kalılar ile Pasifik Adalılarının işsiz kaldıklarında tekr ar iş bulmak için zorlandıklarını da gösteriyor. CNBC tarafından görüşlerine yer verilen ekonomist Julie C ai, "Bir dizi demografik etkeni kontrol altına aldığınızd a belirli bir işçi grubu için hala daha düşük bir geçiş o ranı ortaya çıkıyorsa bunu tam da işgücü piyasası kalıpla rına ya da ayrımcılığa bağlamanız gerekir" dedi.