BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP), Pazar günü başlayan ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne sunduğu bir raporda gelecek beş yıl için ana hedeflerini ve görevlerini açıkladı. Bu döneme dair temel hedefler ve görevler şunlar:

-- Yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı desteklemek için atılımlar yapmak; bilim ve teknolojide daha fazla kendi kaynaklarına dayanmak ve güç elde etmek; yeni bir kalkınma modeli yaratmada ve modernleştirilmiş bir ekonomi oluşturmada büyük ilerleme sağlamak;

Çin'in kar ve buz pazarı istikrarlı büyüme ve gelişme bildirdi Çin'in kar ve buz pazarı istikrarlı büyüme ve gelişme bildirdi

-- Reform ve dışa açılma alanında yeni adımlar atmak; Çin'in sistemini ve yönetişim kapasitesini modernleştirmede daha da ilerleme kaydetmek; sosyalist piyasa ekonomisini daha da güçlendirmek; daha yüksek standartlı bir açık ekonomi için yeni sistemleri devreye sokmak;

-- Tam süreçli halk demokrasisinin kurumlarını, standartlarını ve prosedürlerini daha da geliştirmek; Çin özelliklerine sahip sosyalist hukuk devleti sistemini geliştirmek;

-- Halkımızın entelektüel ve kültürel yaşamlarını zenginleştirmek; Millî birlik ve beraberliği güçlendirmek ve Çin kültürünün cazibesini artırmak;

-- Kişisel gelirin temel olarak ekonomik büyümeyle paralel bir şekilde artmasını ve üretkenlikteki artışlarla ücret artışını sağlamak; temel kamu hizmetlerine çok daha adil erişim sağlamak; daha iyi pek çok katmana sahip sosyal güvenlik sistemi geliştirmek;

-- Kentsel ve kırsal yaşam alanlarını önemli ölçüde iyileştirmek; "Güzel Çin"i oluşturmak için kayda değer ilerleme kaydetmek;

-- Ulusal güvenliği daha da pekiştirmek; 2027'de Halk Kurtuluş Ordusu'nun yüzüncü yılı için hedefleri hayata geçirmek; "Barışçıl Çin"i oluşturmak için güçlü temellerle ilerleme kaydetmek;

-- Çin'in uluslararası konumunu ve etkisini daha da artırmak; Çin'in dünya genelindeki yönetişimde daha büyük rol oynamasını sağlamak.