BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin başkanlık divanı ilk toplantısını 15 Ekim'de başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya katılan ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping önemli bir konuşma yaptı. Kongrenin genel sekreteri Wang Huning başkanlığında yapılan toplantıda, Xi Jinping dahil olmak üzere Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ndeki 46 başkanlık divanı üyesinden oluşan bir liste kabul edildi. Xi, gündemin devamında toplantıya başkanlık etti. El kaldırılarak yapılan oylamada Ding Xuexiang, Chen Xi, Guo Shengkun ve Huang Kunming kongrenin genel sekreter yardımcılığına kabul edildi. Toplantıda ayrıca ÇKP 20. Ulusal Kongresi delege yeterlik komitesi tarafından hazırlanan delegelerin yeterliliklerine ilişkin inceleme raporu da onayladı.

Rapora göre, ülke genelindeki seçim birimlerinden 2.296 delege seçilmiş ve liste ÇKP Merkez Komitesi'nin onayıyla yayınlanmıştı. İncelemenin ardından yeterliliklerinin geçerliliği teyit edilen 2.296 delege kongreye katılacak. Rapora göre merkezinde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi, 20. Ulusal Kongresi delegelerinin seçimine büyük önem veriyor. Geçen yıl Kasım ayından bu yana, Genel Sekreter Xi Jinping'in ve ÇKP Merkez Komitesi'nin güçlü liderliğinde tüm seçim birimleri temel ilke olarak Parti Tüzüğü'ne uydular, Parti'nin doğası ve amacını yukarıya taşıdılar, tüm seçim süreci boyunca Parti'nin liderliğini pekiştirdiler ve parti içi demokrasinin tam olarak somutlaşmasını sağladılar. Adaylar için katı kriterler belirlediler, süreçleri özenle ve titizlikle yürüttüler, seçim disiplinini ciddi biçimde uyguladılar ve seçime ilişkin tüm çalışmalarda sağlam bir iş çıkardılar. Tüm seçim birimleri, aşağıdan yukarıya, üst kademeyi ve tabanı bir araya getiren, yinelenen müzakerelerle bir seçim yöntemine bağlı kaldı ve kademe kademe seçildi. Raporda, seçim birimlerinin tabandaki Parti örgütlerinin, Parti kongresindeki her düzeyden delegelerin ve Parti üyelerinin görüşlerini tam olarak dikkate aldığı vurgulandı. Seçim prosedürü, tüm birincil düzeydeki Parti örgütlerinin ve toplam Parti üyelerinin yaklaşık yüzde 99,5'inin katılımını sağladı. Siyasi dürüstlük, adaylar için belirlenen katı kriterler arasındaki en önemli unsurdu ve ilgili incelemeler dikkatle yerine getirildi. Tüm adaylar, Dört Zorunluluk (Bir adayın arşivi gözden geçirilmeli, kişisel bilgiler incelenmeli, disiplin teftiş ve denetim departmanlarının görüşleri alınmalı ve bildirilen suistimallerin ayrıntıları araştırılmalıdır) ve İki İmza (Birimin Parti komitesinin sekreteri veya Parti lider grubu sekreteri ve Parti disiplin teftiş komisyonunun sekreteri veya disiplin teftiş ve denetim grubunun yöneticisi, adayın dürüst ve öz disiplinli olduğunu teyit etmek için kesin bir gözlem raporunu imzalamalı) mekanizmalarına tabiydi. Kamuoyu görüşleri ve inceleme sonuçlarına göre uygun olmayan adaylar elendi. Ön adaylar, seçim birimlerinin Parti komitelerinin veya Parti lider gruplarının genel kurul veya genişletilmiş oturumlarında seçildiler.

Çin'in güneydoğusunda anne dev panda ile yavrusu görüntülendi Çin'in güneydoğusunda anne dev panda ile yavrusu görüntülendi

Tibet Özerk Bölgesi ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde ÇKP Merkez Komitesi onayıyla tek adaylı seçimler yapıldı. Diğer yerlerde ise, ÇKP Merkez Komitesinin gerekliliklerine uygun olarak, yüzde 15'in üzerinde daha fazla aday gösterilerek 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne delegelerin seçilmesi için rekabetçi seçimler benimsendi. Delege seçimine ilişkin çalışmalar, başlıca merkezi medya kuruluşlarının çeşitli haberleri aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Rapora göre, seçilmiş delegeler genel olarak ÇKP Merkez Komitesi tarafından belirlenen gerekliliklere sahip. Söz konusu delegeler güçlü ideolojik ve siyasi bilince sahip seçkin Parti üyeleri olduğu gibi iyi ahlaka, siyasi meseleleri tartışmada güçlü yeteneklere ve görevlerini yerine getirirken iyi performansa haiz. Delegeler halkın her kesiminden ve farklı yerleşim yerlerinden geliyor, karmadaki oranları ÇKP Merkez Komitesinin gereklilikleriyle uyumlu ve temsiliyet kabiliyetleri yüksek. Rapora göre, ÇKP Merkez Komitesi, ÇKP'nin 19. Ulusal Kongresi'nin uygulamaları ışığında ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne katılmak üzere 83 özel delegeyi davet etti ve bu delegeler de seçilmiş delegelerle eşit haklara sahip olacak. Toplantıda ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin taslak seçim yöntemi kabul edildi ve müzakere edilmek üzere tüm delegelere dağıtıldı. Oy hakkı bulunmayan katılımcılara ve kongreye katılacak konuklara ilişkin meseleler de toplantıda ele alındı. Parti Merkez Komitesi, kongreye katılmak üzere bazı önde gelen Parti yetkililerini ve ÇKP üyesi olmayan kişileri oy hakkı bulunmayan katılımcı olarak davet etmeye karar verdi.

Toplamı 354 olan söz konusu katılımcılar arasında, diğerlerinin yanı sıra, 20. Ulusal Kongre delegesi olmayan 19. ÇKP Merkez Komitesi üyeleri ve yedek üyeleri, 19. ÇKP Disiplin Denetimi Merkez Komisyonu'nun delege olmayan üyeleri ile Merkezi Danışma Komisyonu'nun ne delege ne de özel davetli olmayan eski üyeleri bulunuyor. Ayrıca 154 kişi kongrenin açılış ve kapanış oturumlarına konuk olarak katılacak. Bunlar arasında ÇKP üyesi olmayan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi'nin görevdeki ve eski başkan yardımcıları, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi'nin görevdeki ve ÇKP dışı eski başkan yardımcıları, diğer siyasi partilerin ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nun merkez komitelerinin, parti bağlantısı olmayan kişilerin ve dini çevrelerin temsilcilerinin yanı sıra Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi ya da Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Daimi Komitesi üyesi olarak görev yapan ÇKP dışı şahsiyetler ve dini şahsiyetler yer alıyor. Toplantı aynı zamanda 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin takvimini de kabul etti, Buna göre kongre 16 Ekim sabahı açılacak ve 22 Ekim sabahı sona erecek.