Çin'deki mega su yönlendirme projesi güneyden kuzeydeki kurak bölgelere 60 milyar metreküp su aktardı Çin'deki mega su yönlendirme projesi güneyden kuzeydeki kurak bölgelere 60 milyar metreküp su aktardı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası organizasyonlar, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve şirketlerden 300'ün üzerinde katılımcı, küresel gıda güvenliğine katkıda bulunma yolları hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Perşembe günü Beijing'de düzenlenen 6. Uluslararası Tarım Araştırmaları Konferansı'nda biraraya gelerek tarımda uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. "Küresel gıda güvenliğine ortaklaşa katkıda bulunmak için tarım bilimi ve teknolojisinde işbirliğini güçlendirme" temasıyla düzenlenen konferans, Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Merkezi (CIAR) ve Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nin (CAAS) Uluslararası İşbirliği Departmanı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu yıl altıncısı düzenlenen konferansta sanal konuşmalar yer aldı ve konferans çevrimiçi olarak yayınlandı.

CAAS başkanı Wu Kongming, CAAS'ın gıda güvenliği, yoksulluğun azaltılması ve yeşil kalkınma gibi küresel sorunların ele alınmasına yardımcı olacak Çin'e özgü çözümlerin ve bilgeliğin sunulmasına ve bunun çok taraflı ve ikili uluslararası mekanizmalar aracılığıyla yapılmasına bağlı olduğunu söyledi. Wu konuşmasında, tarım bilimi ve teknolojisinde uluslararası işbirliğini ilerletmek için ilgili kuruluşları ortak çaba göstermeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Çin Temsilcisi Carlos Watson, konferansın, pandemi ve iklim değişikliğinin yol açtığı güçlükler karşısında küresel tarımsal kalkınma ve gıda güvenliğine ilişkin uluslararası ortak tedbirler üzerinde yapıcı görüşmelerin yapılması için mükemmel ve tam zamanında bir fırsat sunduğunu söyledi.

Watson, "Çin'in aşırı yoksulluğun başarıyla giderilmesi, dijital inovasyonlar ve tarımsal ve kırsal kalkınmadaki tecrübesi düşünüldüğünde Çin, inovasyon deneyimini, yenilikçi teknolojilerini ve en iyi uygulamalarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmak için benzersiz bir pozisyona sahip bulunuyor" dedi. Konferansta uzmanlar tarım bilimi ve teknolojisinde uluslararası işbirliğinin mevcut durumu ve gelecek beklentilerini ele aldılar. Denizaşırı tarımsal yatırımlar için politika ortamı, pazar ortamı, yatırım modeli ve hizmet talebinin yanı sıra küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik strateji ve önlemler de konferansta tartışılan konular arasındaydı. İlki 2017 yılında düzenlenen Uluslararası Tarım Araştırmaları Konferansı bu yıl arka arkaya altıncı kez gerçekleştirildi.