HONG KONG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserliği Ofisi, İngiltere hükümetinin yayınladığı sözde "altı aylık Hong Kong Raporu"nu kınadı. Ofisten bir sözcü Perşembe günü, raporun Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasasını ve Hong Kong'un seçim sistemini karaladığını, Hong Kong'daki demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine iftira attığını, Hong Kong'un işlerine ve Çin'in iç işlerine uygunsuz şekilde müdahale ettiğini ve uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara ciddi ihlallerde bulunduğunu söyledi. Sözcü, Hong Kong'un anavatana dönüşünden bu yana geçen 25 yılda Çin hükümetinin "tek ülke, iki sistem", "Hong Kong'u, Hong Kong halkının yönetmesi" ve "Hong Kong'un yüksek düzeyde özerkliğe sahip olması" ilkelerini tam, doğru ve kararlı bir şekilde uyguladığını söyleyerek, Hong Kong'daki "tek ülke, iki sistem" uygulamasının dünya genelinde kabul gören bir başarı öyküsü olduğunu ekledi.

Çin'de Bahar Festivali tatilinde araç kiralama hizmetlerinde büyük artış görüldü Çin'de Bahar Festivali tatilinde araç kiralama hizmetlerinde büyük artış görüldü

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası ile yeni seçim sisteminin ulusal güvenliği ve toplumsal istikrarı etkin bir şekilde güvenceye aldığını belirten sözcü, Hong Kong'da yaşayanların yasal hak ve özgürlüklerinin tümünün güvence altında bulunduğunu söyledi.  Sözcü, uluslararası yatırımcıların şu anda daha güvenli, istikrarlı ve öngörülebilir bir ortama sahip olduklarını ve bunun tüm tarafsız kişilerce kabul edilen bir gerçek olduğunu belirtti. Sözcü, buna karşın, İngiltere'nin yayınladığı raporun, Çin merkez hükümetinin Hong Kong'a yönelik politikalarını ve HKSAR'ın hukuka dayalı idaresini kötülediğini, Hong Kong'un kalkınma potansiyelini küçümsediğini ve istikrar ile gelişme hakkında halk arasında hakim olan ana akım görüşlere kulak tıkadığını kaydetti.  Hong Kong'daki Çin-karşıtı güçleri aklamalarının ise sadece, HKSAR'da sorun yaratarak Çin'i kontrol altına alma niyetlerini gösterdiğine işaret eden sözcü, hukukun üstünlüğünün Hong Kong'un refah ve istikrarının temel taşı olduğunun altını çizdi.

HKSAR yürütme organlarının kanunları sıkı bir şekilde uyguladığını ve yargı teşkilatının da davaları tarafsız olarak karara bağladığını belirten sözcü, gerek yürütmenin gerek yargının yasal görevlerini kanun ve yasal prosedürlere tam riayetle yerine getirdiklerini, ulusal güvenliği ve Hong Kong'un refah ve istikrarını etkin bir şekilde güvenceye aldıklarını ve bu konuda hiçbir dış müdahaleye izin verilmeyeceğini belirtti. Sözcü, İngiltere tarafının hukukun üstünlüğü ilkesini destekler gibi göründüğünü, ancak uygulamada yaptığı şeyin altı ayda bir, kendisinin "yargıç kartını", "BNO kartını" ve Hong Kong'un işlerine müdahale etmek ve Hong Kong'daki hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vermek için daha birçok kartı oynadığı sözde Hong Kong raporları yayınlamaktan başka bir şey olmadığını söyledi. Son çeyrek yüzyılda HKSAR'daki Çin hükümetinin yönetiminin yasal dayanağının Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu değil, Çin Anayasası ve HKSAR Temel Yasası olduğunun altını çizen sözcü, Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu ve Hong Kong işlerinin tamamen Çin'in iç işleri olduğunu vurguladı. Sözcü, ne kadar gösterişli gözükse de raporun çöpe gidecek bir kağıt parçasından başka bir şey olmadığını ve Hong Kong'un kaostan istikrar ve refaha dönüşümüne kesinlikle engel olamayacağını belirtti. Sözcü İngiltere tarafından; kendisini doğru konuma koymasını, çifte standardı terk etmesini, uluslararası hukuk ve başka devletlerin işlerine karışmama gibi uluslararası ilişkilerdeki temel normlara uymasını ve hangi kisveyle olursa olsun Hong Kong işleri dahil Çin'in iç işlerine karışmaktan imtina etmesini istedi.