GUANGZHOU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sun Yat-sen Üniversitesi, Çinli bir araştırma ekibinin nazofarenks karsinomu hastaları için yeni bir tedavi stratejisi önerdiğini açıkladı. Üniversite'nin Kanser Merkezi'nde çalışan bilim insanları, 3. faz klinik denemesini yürüttükleri bir çalışmada, düşük riskli nazofarenks karsinomu hastaları için eşzamanlı uygulanan radyoterapi ve kemoterapinin yerini sadece radyoterapinin alabileceğini ve böylece hastalara tedavi etkisinden taviz vermeden daha iyi bir yaşam kalitesi sunulabileceğini gösterdiler.

Nazofarenks karsinomu Çin'de görülme oranı yüksek olan bir hastalık. Kanser merkezinin başkan yardımcısı Ma Jun, geçtiğimiz yıllarda yoğunluk ayarlı radyoterapinin (IMRT) nazofarenks karsinomu için ana akım radyoterapi teknolojisi haline geldiğini ve bunun tedavi etkisinde ciddi bir artış sağladığını söyledi. Merkez, başka hastanelerle de birlikte, orta evrede bulunan nazofarenks karsinomu hastalarının IMRT'nin yanı sıra hala kemoterapi almaya da ihtiyaç duyup duymadıklarını araştırmak için bir çalışma yürüttü. Sonuçlar, düşük riskli nazofarenks karsinomu hastaları arasında, sadece radyoterapi yapılan hastaların hayatta kalma oranlarıyla aynı anda hem radyoterapi hem kemoterapinin birlikte yapıldığı hastaların hayatta kalma oranlarının birbirine benzer olduğunu gösteriyor. Öte yandan sadece radyoterapi alan hastaların toksik ve yan etkilerinde büyük bir azalma kaydedildi ve yaşam kaliteleri ciddi ölçüde arttı. Ma, çalışmada önerilen yeni tedavi stratejisinin, hastaların yaşam kalitesinde tedavi etkisini azaltmadan iyileşme sağlayabileceğini ve nazofarenks karsinomu hastalarının en az yüzde 20'sinin bundan faydalanmasının beklendiğini söyledi. Çalışma, Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (The Journal of the American Medical Association) geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Canan Karatay ‘yanlış biliniyor’ diyerek duyurdu: Kolestrolü yükseltmiyor! Canan Karatay ‘yanlış biliniyor’ diyerek duyurdu: Kolestrolü yükseltmiyor!