Çin'in Bohai Denizi'ndeki doğalgaz sahasında sondaj çalışmaları başladı Çin'in Bohai Denizi'ndeki doğalgaz sahasında sondaj çalışmaları başladı

XİAMEN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan sahil kenti Xiamen'in Gümrük verilerine göre, kentin BRICS ülkeleriyle ticareti bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 76,46 milyar yuana (yaklaşık 10,67 milyar ABD doları) ulaştı. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan yükselen piyasalar blokunun kısaltması olarak kullanılıyor. Xiamen'in Ocak-Ekim döneminde BRICS ülkelerine ihracatı yıllık bazda yüzde 27,2 artışla 23,44 milyar yuana, BRICS ülkelerinden ithalatı ise yüzde 26 artışla 53,02 milyar yuana yükseldi. Kentin Güney Afrika ve Brezilya ile ithalat ve ihracatı hızlı yükselişini sürdürdü. Xiamen'in Güney Afrika ile ticareti yüzde 31,1 artarak 11,27 milyar yuana ve Brezilya ile ticareti yüzde 18,8 artarak 23,37 milyar yuana çıktı. Söz konusu dönemde ithal edilen başlıca mal grupları arasında metal cevheri, mineral kumlar, kömür ve linyit ile tarımsal ürünler bulunuyor. Ana ihracat kalemleri ise makine ve elektrikli ürünler ile işgücü yoğun malları içeriyor.