HARARE, 4 Eylül (Xinhua) -- Zimbabveli bir uzman, 10 yaşındaki Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) Çinli şirketler ile diğer küresel işletmeleri biraraya getiren "iyi bir platform" olduğunu söyledi. Devam eden 2022 CIFTIS'ın paralel etkinlikleri kapsamında kısa süre önce Xinhua'ya konuşan Harare merkezli Çin-Afrika Ekonomik ve Kültürel Değişim Araştırma Merkezi araştırmacılarından Donald Rushambwa, "Bu, Çin'deki ve dünyadaki servis sektörünün hizmetler ticaretinde işlerin yakınsaması için buluşabildikleri, yıllardır devam eden muhteşem bir girişim" dedi. Bu yılki teması "Daha İyi Kalkınma İçin İşbirliği, Daha Yeşil Gelecek için İnovasyon" olan CIFTIS, aralarında Fortune Global 500 listesinden 400'ün üzerinde şirketin ve sektörün önde gelen işletmelerinin de olduğu 2.400'den fazla şirketin katılımıyla artan bir beynelmilellik gösteriyor. Fuar, Pazartesi güne kadar devam edecek.

Çin ile Afrika arasında, özellikle de Çin ile Zimbabve arasında ticari ilişkilerin sürekli derinleştiğine dikkat çeken Rushambwa, Zimbabve'nin ülkenin hizmet sektörünün küresel köye daha fazla dahil olmasına ve "küresel pazar ile Çin'deki geniş pazara girmesine" yardımcı olabilecek CIFTIS gibi etkinlikleri memnuniyetle karşıladığını söyledi. Rushambwa, "CIFTIS gibi fuarlar, bizim gibi şirketlere ve hizmet sağlayıcılarına gidip hizmetlerimizi ihraç edebileceğimiz ve Çin toplumuna Zimbabveliler olarak sunabileceklerimizi göstereceğimiz platformlar sağlıyor" dedi. Çin'in 1978'deki reform ve dışa açılmadan bu yana belirgin düzeyde kalkındığını ifade eden Rushambwa, "Serbest ticaret bölgeleri, özel ekonomik bölgeler uyguladılar ve gayet iyi gidiyorlar" diye konuştu ve Çin'in dışa açılmasının, ülke pazarının küresel ekonomiyle daha bağlantılı olmasını sağladığını da sözlerine ekledi.

Rushambwa, "Öte yandan dünyanın geri kalanı da çok taraflılığın bir uygulaması olan Çin'in dışa açılmasından faydalandı" yorumunda bulundu. Halihazırda "dünyadaki her işletmenin parçası olmak isteyeceği önemli bir pazar" olan Çin pazarının aynı zamanda "Afrika'nın kendini geliştirmesi için de bir şablon" olduğunu söyleyen Rushambwa, korumacılığın "dünya ekonomisi için büyük bir zorluk" oluşturduğu uyarısında bulundu. "Buna karşılık Çin'in dışa açılması, açıklık ve işbirliğinin tek çıkış yolu olduğunu gösteriyor" diyen Zimbabveli uzman, gelişmekte olan bir ülke olarak hem pandemiden hem de ekonomik yavaşlamadan etkilenen Zimbabve'nin yardıma ihtiyacı olduğunu ve Çin'in de bunu sağladığını ifade etti. Rushambwa, "Zorluklar, bir çözümler dengesiyle birlikte gelmeli ve Çin, dünya ekonomisini gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkeler için birlikte çalışmaya elverişli bir yer haline getirmek için bu çözümleri sunuyor" diye ekledi.

Uzman: Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Pasifik ada ülkelerinin sosyoekonomik kalkınmasını artırdı Uzman: Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Pasifik ada ülkelerinin sosyoekonomik kalkınmasını artırdı