Çin, ABD'yi Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırmaya çağırdı Çin, ABD'yi Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırmaya çağırdı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin devlet düzeyindeki ekonomik ve teknolojik gelişme bölgelerinin dışa açılma, dış ticaret ve yatırımı istikrara kavuşturma açısından önemli bir platform olduğunu bildirdi. Bakanlığın verileri, 2021'de bakanlık tarafından değerlendirilen 217 kalkınma bölgesindeki dış ticaretin toplam 8,9 trilyon yuan (yaklaşık 1,31 trilyon ABD doları) olduğunu ve Çin'in toplam dış ticaretinin yüzde 22,8'ini oluşturduğunu gösterdi. Özellikle, kalkınma bölgelerindeki yüksek teknolojili ürünlerin ticareti 2021'de 3 trilyon yuana ulaştı ve ülkenin toplam yüksek teknoloji ticaret hacmine dörtte birden fazla katkıda bulundu. Veriler, bu kalkınma bölgelerindeki fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık 38,2 milyar ABD doları olduğunu ve ülke toplamının yüzde 22'sini oluşturduğunu ortaya koydu. Değerlendirme, geliştirme bölgelerinin daha güçlü bilimsel ve teknolojik inovasyon yeteneklerine sahip olduğunu ve eyalet düzeyinde veya üzerindeki Ar-Ge kurumlarının sayısı 2021 sonu itibarıyla 10.400'e yükseldiğini de gösterdi. Resmi veriler, bu bölgelerin birleşik gayrisafi yurtiçi hasılasının 2021'de 12,8 trilyon yuan olduğunu ve Çin'in toplamına yüzde 11 katkıda bulunduğunu gösterdi.