TAİYUAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısına göre Çin'in kuzeyinde büyük bir kömür üreticisi olan Shanxi eyaleti son 10 yılda nitelikli kalkınma yolunda sürekli bir ilerleme kaydetti.   Çin Komünist Partisi Shanxi Eyalet Komitesi Sekreteri Lin Wu, son 10 yıl boyunca Shanxi'nin toplam kömür üretiminin yaklaşık 10 milyar tona çıkarak Çin'in toplam kömür üretiminin yaklaşık dörtte birine ulaştığını söyleyerek Shanxi'nin kömür üretiminin 2022 yılında 1,3 milyar tona ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.      Shanxi bir yandan Çin'in enerji arzını sağlarken bir yandan da koordineli bir şekilde yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kömür sektörünün dijitalizasyonunun hızlandırılması gibi önlemler almak suretiyle sağladığı bu enerji arzının yapısını dönüştürme çabalarını hızlandırdı.   

Video: Çin yapımı sürücüsüz monoray trenler Tayland'da Video: Çin yapımı sürücüsüz monoray trenler Tayland'da

Resmi veriler, Shanxi'nin 2021 yılında kaydettiği yüzde 9,1'lik yıllık ekonomik büyümesine kömür-dışı sektörlerin katkısının 7,1 yüzde puan olduğunu gösterdi. Shanxi son 10 yılda iş ortamını iyileştirmek ve inovasyon ve girişimciliği desteklemek için de büyük çaba harcadı. Basın toplantısında verilen bilgilere göre, 2021'in başından bu yana Shanxi'de 365 yüksek teknoloji şirketi ile kritik önemde devlet laboratuvarları gibi üç adet devlet düzeyinde bilim ve teknoloji inovasyon platformu kuruldu. Shanxi Valisi Lan Fo'an eyaletin, çevrenin ve insanların geçim yollarının iyileştirilmesi yolunda büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi. Lan, 2017 yılından 2021 yılına kadar Shanxi'de hava kalitesinin iyi olduğu günlerin oranının yüzde 65,7'den yüzde 72,1'e çıktığını, iyi kaliteli olarak nitelendirilen suyun oranının ise yüzde 55,2'den yüzde 72,3'e yükseldiğini söyleyerek eyalette orman örtüsü oranının da ulusal ortalamanın üzerine çıktığını sözlerine ekledi.  Bu yıllar içerisinde 3,29 milyon kişiyi de yoksulluktan kurtarmayı başaran Shanxi, kesintisiz uzun yıllardır yaptığı gibi bütçe harcamalarının yüzde 80'inden fazlasını halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için harcamaya devam ediyor.