NAİROBİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- 480 kilometre uzunluğundaki Mombasa-Nairobi Standart Hat Demiryolu'nun (SGR) inşasına 2014 yılında başlandığında Ali Mohamed, Çinli yüklenicinin yerel yaşam alanlarını her türlü zarardan koruma konusunda gösterdiği özene hayran kaldı. Kenya'nın sahil kenti Mombasa'nın kuzeybatı kenarındaki bir mangrov bataklığına nazır sakin bir köyün 44 yaşındaki sakini olan Mohamed, deniz hayatının korunmasına verdiği büyük önemden dolayı bu modern demiryolu projesinden gurur duyuyor. Doğu Afrika'daki en büyük liman olan Mombasa ile Kenya'nın başkenti Nairobi'yi birbirine bağlayan Mombasa-Nairobi SGR, Kenya'nın 1963 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana gerçekleştirdiği en büyük altyapı projesi konumunda.

MANGROV ORMANLARI İYİ KORUNDU

Aynı zamanda, Mombasa merkezli bir yeşil lobi olan Bidii Deresini Koruma Örgütü'nün de kurucusu olan Mohamed, kısa bir süre önce Xinhua'yla yaptığı söyleşide SGR'nin, korumacılığı altyapı geliştirmeyle harmanlama konusunda en iyi uygulamaları ortaya koyduğunu söyledi. Mohamed, "İnşaat başladığında SGR'yi ziyaret ettim ve bölgemizdeki mangrov ormanının daha önce bozulmuş bölümlerinin eski haline döndürüldüğüne şahit oldum" diye konuştu. "Üst geçitler ve menfezler, kıyı bölgesindeki hava durumunu düzenlemenin yanı sıra önemli bir balık üreme bölgesi olan mangrov ormanına en alt düzeyde rahatsız verecek şekilde dü-zenlenmişti" diye ekledi.

Mohamed'in atalarından kalma köyüne bitişik uzun beton ayaklar, el değmemiş kumsallar ve mangrov bataklıkları arasından kıvrıla kıvrıla giden üst geçidi destekleyerek SGR'nin yolcu ve kargo trenlerinin sorunsuz şekilde hareket etmesine imkan veriyor. Mohamed ve çevrenin korunması konusunda ona destek olan arkadaşları, Mombasa-Nairobi SGR'nin yüklenicisi olan Çin Yol ve Köprü Şirketi'nin, mangrov ormanları ve haliçler gibi deniz ekosistemlerinin ekolojik bütünlüğünün, altyapı projesinden zarar görmemesi konusunda gösterdiği çabalardan övgüyle bahsediyor.

Beş yıl önce lansmanı yapılan SGR, koridoru boyunca ekolojik korumayı öncelediği için yerel yetkililerden ve çevrenin korunması yanlılarından övgü aldı. Kenya Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Philip Jamuhuri Mainga, SGR'nin operasyonlarının merkezinde yeşile saygının yer aldığını ve bunun, temiz hava ve sakin manzara açısından yerel topluluklara faydalar sağladığını söyledi.

Mainga, "Çevrenin korunması konusunda çok iyi bir performans sergiledik. SGR koridorunda karbon emisyonu azaltıldı, trenlere iyi bakım yapılıyor ve trenler atık üretmiyor" diye konuştu. Mombasa SGR Son İstasyonu'nun şefi olan Cosmas Makewa, kamyonların tersine koridor boyunca işletilen SGR trenlerinin, atmosfere herhangi bir duman salmadığını ve böylelikle Kenya'nın hava kalitesini geliştirme arayışına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Makewa, modern demiryolu projesinin tasarım ve uygulamasında yerel çevrenin korunması yasalarına riayet edildiğini, bunun da yükleniciyle yerel topluluklar arasında sağlıklı bir ilişki oluşmasını sağladığını söyledi. Makewa, "Projenin çevreye olumlu bir etkisi bulunuyor. Denizden geçmedi ve mangrovlara müdahale etmedi. Suyun denizden diğer tarafa akmasını sağlamak için geçici menfezler yaptık" diye konuştu. Makewa, SGR köprülerinin, yerde en alt düzeyde rahatsızlığa yol açtığını ve yüklenicinin sahildeki topluluklarda ortaklığını güçlendirerek mangrov ormanlarının tükenen bölümlerini eski haline getirdiğini sözlerine ekledi.

Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde kırmızı panda nüfusu artıyor Fotoğraf: Ljubljana Hayvanat Bahçesi'nde kırmızı panda nüfusu artıyor
YABAN HAYATINA DİKKAT EDİLDİ

Kenya'nın en eski ve en büyük yaban hayatı sığınağı olan Tsavo Ulusal Parkı'nda yer alan cennet gibi ovalarda filler, zürafalar ve zebralar gibi ikonik türlerin, SGR yüklenicisinin, hay-vanların kesintisiz göç etmesine imkan verecek şekilde inşa ettiği alt geçitlerden geçtiği görü-lüyor. Mombasa-Nairobi SGR, dünyaca ünlü turizm adresi olan Tsavo Ulusal Parkı boyunca kıvrıla kıvrıla geçiyor. Yaban hayatının güvenliğini sağlama amacıyla SGR yüklenicisi, hattın her iki tarafına elektrikli çit koymanın yanı sıra hem büyük hem de küçük hayvanların hareketini kolaylaştırmak üzere kısa mesafelerle geniş alt geçitler inşa etti. Nairobi merkezli Afrika Yaban Hayatı Vakfı'nın Kenya Ülke Direktörü Nancy Githaiga, köprü ve alt geçitlerin inşa edilmesinin, Tsavo Ulusal Parkı'nda ikonik yaban hayatının korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Githaiga, yüklenicinin güvenli bağlantı koridorları inşa etmesi sayesinde başlarda SGR'nin yaban hayatı dahil biyoçeşitliliğe zarar verebileceği yönündeki korkuların bir kenara bırakıldı-ğını dile getirdi. Githaiga, SGR yüklenicisinin ortaya koyduğu yaban hayatını koruma önlemlerinin, gelecek mega altyapı geliştirme projelerine, Kenya'daki biyoçeşitlilik sıcak noktalarının bütünlüğünün korunması konusunda yol gösterebileceğini sözlerine ekledi.

ÇİN'İN EKOLOJİK UYGARLIK VİZYONU

Nairobi merkezli yeşil lobi Pan Afrika İklim Adaleti Birliği için kampanya yürüten Leopold Omondi'nin görüşüne göre Mombasa-Nairobi SGR projesi, Çin'in ekolojik uygarlık vizyonun gerçekleşebilirliğini vurguladı. Omondi, "SGR yüklenicileri, Mombasa'dan Nairobi'ye hat döşerken çevreye verilecek zararı önlemeye çalıştı. Vahşi hayvanların yaşam alanlarına ve hayvanların kendilerine dikkat edildi" diye konuştu. Omondi, Çin'in ekolojik uygarlık modelini öğrenmesi halinde Kenya'nın doğa açısından olumlu büyümeyi gerçekleştirme konusunda daha iyi şansı olacağını sözlerine ekledi. Pan Afrika İklim Değişikliği Medya Birliği Program Koordinatörü Isaiah Andebe, mangrovların ve vahşi hayvanların takdire şayan şekilde korunmasının, yüklenicinin benimsediği ekolojik koruma planının başarısına işaret ettiğini söyledi. Andebe, Tsavo ve Nairobi ulusal parklarında yaban hayatı için göç koridorları sağladığı ve hayvanların kullanımı için yağmur suyu hasadını teşvik ettiği için SGR yüklenicisini övdü. Andebe, "SGR, demiryolu hattı boyunca çeşitli bölümlere çim ve ağaç dikerek yeşillendirme önlemleri aldı. Bu hem güzelleştirmeye hem de çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır" diye konuştu.