Çin hükümetince sevk edilen 82 kişilik kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı Çin hükümetince sevk edilen 82 kişilik kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı

CHENGDU, 16 Ocak (Xinhua) -- Yerel yetkililer Cumartesi günü, arkeologların Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Eyaleti'nin Ziyang şehrinde 40.000 yıldan daha öncesine dayanan insan faaliyeti izlerini keşfettiklerini açıkladı. Şimdiye kadar Ziyang'daki Mengxi Nehri bölgesinde 1.000'den fazla seramik parça ve hayvan fosili ortaya çıkarıldı. Sichuan İl Kültürel Eserler ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'ne göre taş ürünler arasında çekirdekler, bıçaklar ve kazıyıcılar bulunurken, fosiller arasında gergedan ve fil kalıntıları yer alıyor. Bulgular, 2022 Ocak'da aralarında enstitü ve Ziyang'ın yerel kültürel kalıntı departmanlarının da bulunduğu çeşitli kuruluşlar tarafından ortaklaşa başlatılan bir arkeolojik projeden çıktı. Özellikle, Yontma Taş devrindeki kalıntılarda görülmesi son derece nadir olan bazı insan yapımı kemik eşyalar, insan yapımı olduğu tahmin edilen ahşap eşyalar ve çok sayıda bitki kalıntısı da ortaya çıkarıldı.  Radyokarbon tarihleme yöntemi, Mengxi Nehri bölgesinin en az 43.000 yaşında olduğunu gösteriyor. Peking Üniversitesi Arkeoloji ve Müzecilik Okulu'ndan profesör Wang Youping, Mengxi Nehri bölgesinin Çin'deki en sistematik ve tüm unsurlu Yontma Taş Çağı bölgelerinden biri olduğunu, insanlarla çevre arasındaki ilişkiyi gösterdiğini ve Geç Buzul Çağı'ndaki insan faaliyetlerinin canlı bir görüntüsünü sağladığını söyledi. 1950'li yıllarda yaklaşık 30.000 yıl öncesine ait bir "Ziyang İnsanı" kafatasının bulunması tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Gao Xing, "Mengxi Nehri sahasındaki kazılar 'Ziyang İnsanı' perdesinin kaldırılmasında bir başlangıç olmasının yanı sıra büyük bir atılım" dedi.