Fotoğraf: Makao'da bayrak töreni düzenlendi Fotoğraf: Makao'da bayrak töreni düzenlendi

GUANGZHOU, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti son on yıllık dönemde her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurma yolculuğunda reform ve dışa açılmayı cesurca ileri götürdü ve diğer bölgelere bu konuda liderlik yapmaya çalıştı. Çarşamba günü düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında konuşan Guangdong Valisi Wang Weizhong, Guangdong'un son 10 yıllık dönemde güçlü bir ekonomik büyüme sergilediğini ve yüksek kaliteli kalkınma da büyük adımlar attığını söyledi. Wang, eyaletin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH), 2012'de 5,7 t rilyon yuanken 2021'de 12,4 trilyon yuana (yaklaşık 1,8 trilyon ABD doları) çıkarak iki katın üzerinde arttığını dile getirdi. Eyaletin dış ticareti 2021'de 8 trilyonu aştı ve 10 yılda yabancı yatırımlar ın birikimli fiili kullanımıysa 1,3 trilyon yuan oldu. Guangdong, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nin geliş imini destekledi ve imalat sanayii ve bilimsel ve teknolojik inovas yona dayalı bir ekonomi inşa etmek üzere sürekli çalışıyor. Son 10 yılda 20 stratejik endüstriyel küme oluşturan eyaletin Ar-Ge harcamaları iki katın üzerinde arttı. Guangdong ayrıca farklı bölgelerin koordineli şekilde kalkınmasını da destekleyerek eyaletteki 1,6 milyon kişinin yoksulluktan kurtarı lmasını da sağladı. Eyalet son 5 yılda, çevrenin korunmasına yönelik tesislerin inşasına ve kirlilikle mücadeleye 750 milyar yuan yatırımda bulundu. Guang dong'un ortalama PM2.5 konsantrasyonu, 2021'de metreküp başına 22 mikrograma düştü.