HOHHOT, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in büyük kömür üretim merkezlerinden biri olan ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2023 yılında yeni enerji sektörünün gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.  Özerk bölgenin başkanı Wang Lixia'ya göre, bu yıl İç Moğolistan genelinde yürütülecek çalışmaların bir parçası olarak, bölgenin büyük ölçekli rüzgar enerjisi ve fotovoltaik üslerinin yanı sıra, hidrojen üretiminde rüzgar ve fotovoltaik enerji kullanan projelerin inşasını hızlandıracağını söyledi.  Wang, kısa süre önce sona eren bölgesel halk kongresinin yıllık genel kurul toplantısına hükümetin çalışmalarına ilişkin bir rapor sunarken yaptığı konuşmada, bölgenin şebekeye bağlı yeni enerji elektrik üretim kapasitesini 25 milyon kilovattan fazla artırmaya çalışacağını söyledi. Özerk bölgenin başkanı, "2023 yılında İç Moğolistan, yeni enerji kaynaklarının ve yeni enerji ekipmanlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için gayret gösterecektir" dedi.  İç Moğolistan, 2022 yılında yeni enerji kurulu kapasitesine 20 milyon kilovat daha ekledi.

Çin yapımı yapay çiçekler Iraklılar arasında popüler Çin yapımı yapay çiçekler Iraklılar arasında popüler

Resmi verilere göre, bölgenin brüt yeni enerji elektrik üretimi 130 milyar kilovat-saati aştı ve Üç Boğaz Hidroelektrik Santrali'nin bir yıllık üretiminden fazlasına ulaştı.  Bölgesel hükümete göre, yeni enerji ekipmanlarının endüstriyel zincirini geliştirmek için fotovoltaik pil ve modüllerin arzının ölçeğinin ve hidrojen üretim kapasitesinin artırılması dahil olmak üzere bir dizi tedbir yürürlüğe konulacak.    Wang, bu yıl İç Moğolistan'ın kömürün temiz ve etkili kullanımını artıracağını da söyledi. Bölgenin kömür üretimi ülkedeki toplam üretimin yaklaşık dörtte birini, küresel toplamın ise yaklaşık sekizde birini oluşturuyor.    Geçen beş yıl içinde, bölge 5,3 milyar tondan fazla kömür, 2,9 trilyon kilovat-saat de elektrik üretti ve bunların her ikisi de ülkenin en yüksek değerleri oldu. 

Sadece geçen yıl bölgenin kömür üretimi 1,22 milyar ton olurken elektrik üretimi 646,5 milyar kilovat-saate ulaştı. Bölge ürettiği elektriğin 264 milyar kilovat-saatini ülkenin diğer bölgelerine iletti.  Wang, önde gelen kömür üreticisi olan bölgenin, 2023 yılında enerji kullanımının verimliliğini artırmak ve geleneksel kömürle çalışan elektrik santrallerini yeşil ve akıllı santrallere dönüştürmek için kömürle çalışan elektrik üretim ünitelerinde kapsamlı bir yenileme gerçekleştireceğini söyledi. Bölge başkanı, bu arada, Erdos kentinin modern kömür kimyasalları endüstrisinin bir tanıtım bölgesi haline getirilmesini destekleyeceğini ve bir dizi yeni tip kömür kimyasalları projesinin planlanmasını hızlandıracağını söyledi. Wang, İç Moğolistan'ın Erdos'u yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretimi ile modern kömür kimyasalları endüstrisinin gelişimini uyumlu hale getirme konusunda destekleyeceğini de sözlerine ekledi.