BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Silahsızlanma İşleri Temsilcisi Li Song Cuma günü silahsızlanma konusundaki olumsuz hamlelerinden dolayı ABD'yi eleştirdi. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) Taraflarının 10. Gözden Geçirme Konferansı sırasında düzenlenen bir komite toplantısında konuşan Li, Soğuk Savaş anlayışıyla hareket eden ABD'nin büyük güçlerin stratejik rekabetini saplantı haline getirip mutlak stratejik avantaj kazanmaya çalıştığını, askeri ittifaklarını güçlendirdiğini, Avrasya kıtasının doğu ve batı taraflarında blok cepheleşmesini harekete geçirdiğini ve nükleer füzelerin ve diğer stratejik güçlerin ileriye dönük konuşlandırılmasını inatla sürdürdüğünü söyledi. Li, "Bu olumsuz hamleler büyük güçler arasındaki karşılıklı güveni ciddi şekilde baltalamış, küresel stratejik denge ve istikrarı bozmuş, uluslararası nükleer silahsızlanma çabalarını engellemiş ve nükleer silahlanma yarış ve çatışmaları riskini artırmıştır" diye konuştu.

Çin'in perakende sektörü toparlanma hızını koruyor Çin'in perakende sektörü toparlanma hızını koruyor

Li, uluslararası toplumun bu gözden geçirme konferansını bir fırsat olarak kullanarak gerçek çok kültürlülüğü uygulaması, Soğuk Savaş anlayışına ve blok rekabetine güçlü şekilde karşı çıkması, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir küresel güvenlik vizyonunu desteklemesi ve uluslararası nükleer silahsızlanma sürecini ilerletmenin ve NPT'nin yetki ve etkinliğini desteleyip güçlendirmenin etkin yolları konusunda derinlemesine görüşmelerde bulunması gerektiğini dile getirdi. Li, kapsamlı ve tam bir nükleer silahsızlanmaya yönelik gerekli şartları oluşturmak üzere en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip ülkelerin (ABD ve Rusya) nükleer silahsızlanmaya yönelik özel ve birincil sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi ve doğrulanabilir ve hukuki olarak bağlayıcı bir tarzda nükleer cephaneliklerini önemli ve anlamlı düzeyde azaltması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin küresel füze savunma sisteminin geliştirilip konuşlandırılmasını durdurması, Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerine karada konuşlu orta menzilli füzeleri yerleştirmekten kaçınması, nükleer şemsiye ve nükleer paylaşım konusundaki politikalarını terk etmesi ve tüm nükleer silahlarını diğer ülkelerden geri çekmesi gerektiğini vurgulayan Li, uluslararası toplumun NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde ilgili ülkelerle nükleer paylaşım düzenlemelerinin tekrarlanmasına hep birlikte karşı çıkması gerektiğini belirtti. Çin'in, barışa dayalı kalkınmaya bağlı olduğunun ve doğası itibarıyla savunmaya yönelik olan bir savunma politikası izlediğinin altını çizen Li, Çin'in kendisine saldırılmadıkça saldırıda bulunmama ve saldırıya uğraması halinde kesinlikle karşı koyma kuralına bağlı kaldığını dile getirdi.

Li, Çin'in ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda ve dış güçlerin müdahalesini ve Taiwan ayrılıkçılarının çabalarını engelleme konusunda kararlı olduğunu söyledi. Çin'in nükleer silah geliştirmesinin amacının, Çin'e karşı nükleer silah kullanımını caydırmak ve ülkeye nükleer silahlarla saldırılması durumunda kararlı şekilde karşı koymak olduğunu ve Çin'in nükleer silahlara sahip olduğu ilk günden itibaren nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını aktif şekilde savunduğunu vurgulayan Li, Çin'in açık şekilde hiçbir zaman ve hiçbir koşulda nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacağı sözünü verdiğini ve nükleer silahlara sahip olmayan devletlere ya da nükleer silahlardan arındırılmış bölgelere karşı nükleer silah kullanmama ve kullanma tehdidinde bulunmama konusunda kayıtsız şartsız taahhütte bulunduğunu ifade etti. Çin'in her zaman nükleer kabiliyetlerini ulusal güvenlik için gerekli minimum düzeyde tuttuğunu ve nükleer yeteneklerin girdi, miktar ya da ölçeği konusunda diğer ülkelerle asla rekabet etmediğini hatırlatan, Li, Çin'in hiçbir şekilde silahlanma yarışına katılmayacağını söyledi.