Video: Volkan temalı turizmle gelişen Çin köyü Video: Volkan temalı turizmle gelişen Çin köyü

HEFEİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çinli klinisyenlerin yaptığı yeni bir çalışma, inme başlangıcından sonraki 12 saat içinde kan pıhtılaşmasının giderilmesinin, hastaların sağlığını önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve ölüm oranlarını azaltabileceğini ortaya koydu. Çinli ekibin bulguları Perşembe günü New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Çalışma, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Birinci Bağlı Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından yönetildi. Uzmanlar, Çin'deki 36 klinik merkezde yaş ortalaması 66,5 olan 340 hastayı içeren randomize kontrollü bir çalışma yürüttü. Çalışmaya katılanların üçte ikisine yani 226 kişiye, tıbbi bakım ve akut baziler arter tıkanıklığının neden olduğu iskemik inmeden sonraki ortalama beş saat içinde arterlerde ya da damarlarda kan pıhtılarını giderme amaçlı cerrahi bir prosedür olan endovasküler trombektomi uygulanırken, geri kalan üçte birine sadece kontrol amaçlı tıbbi bakım uygulandı. Pıhtı giderilen gruptaki 90 günlük sonuçların gayet iyi olduğu, trombektomi uygulanan grupta mortalitenin yüzde 37, kontrol amaçlı tıbbi bakım uygulanan gruptaysa yüzde 55 olduğu ortaya çıktı. New England Journal of Medicine yazarı ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hastanesinde nörolog olan Hu Wei, "Doktorlar genellikle klinik deneyimlerine dayanarak endovasküler trombektomi ya da sadece tıbbi bakım arasında seçim yapar. Bu, hem doktorlar hem de hasta yakınları için kafa karışıklığına neden oluyor" dedi. Araştırmacılar, bu çalışmanın inme tedavisi için alınacak klinik kararlara ilişkin ikna edici kanıtlar sağladığını söyledi.