Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin genelinde kullanımda olan 5G baz istasyonlarının sayısının 1,96 milyonu aştığını bildirdi.

Bakanlık yetkilisi Wang Peng, yüksek kaliteli endüstriyel internet şebekesinin Çin'de 300 kenti kapsadığını ve Çin'in geleneksel işletmelerinin dönüşüm ve gelişimini hızlandırdığını söyledi.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde endüstriyel internetin uygulama penetrasyon oranı son iki yılda yaklaşık 5 yüzde puan artış gösterdi. Endüstriyel İnternet Birliği tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre işletmelerin yüzde 83'ü, üretim ve işletim verimliliğinin önemli ölçüde arttığını belirtti. 

Wang, "5G artı endüstriyel internet" ve sınır bilişim gibi gelişmekte olan sektörlerdeki inovasyonun güçlü olduğunu, yeni endüstriyel ekipman, şebeke ve yazılımlarda inovasyonu desteklediğini ve önde gelen işletmelerin rekabet gücünü artırdığını söyledi. 

Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı

Wang, endüstriyel internet kimlik analizi sisteminin, sorunsuz tedarik zinciri akışı ve endüstriyel operasyon izleme süreci sağlayarak salgının önlenmesi ve kontrol altına alınmasında can alıcı rol oynadığını sözlerine ekledi.