BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Pazartesi günü yayınlanan resmi verilere göre, aşırı hava koşulları ve Kovid-19'un etkisine rağmen Çin, bereketli bir tahıl hasadı ile bir yılı daha geride bıraktı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre, ülkenin tahıl üretimi bu yıl 2021 yılına kıyasla 3,68 milyar kilogram, diğer bir ifadeyle yüzde 0,5 artışla yaklaşık 686,53 milyar kilogram oldu. Bu, Çin'in 650 milyar kilogramın üzerinde tahıl hasadı kaydettiği art arda sekizinci yıl oldu. Dağılıma bakıldığında, ülkenin buğday üretimi yıllık yüzde 0,6 ve mısır üretimi yüzde 1,7 arttı. Pirinç üretimi ise 2021 yılına göre yüzde 2 küçüldü. Bu yılki hasat kolay elde edilmedi. Geçen yıl Çin'in kuzeyinde yağmurlu geçen sonbahar mevsimi nedeniyle kışlık buğday ekimi ertelenmişti. Bu yıl da aşırı sıcak hava birçok güney bölgesini vurdu. Eksiksiz meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana Çin'in en sıcak yazı 2022'de yaşandı. Devam eden yüksek sıcaklıklar, Çin'in tahıl üretimindeki aslan payını oluşturan sonbahar tahıllarının hasadı üzerinde baskı oluşturdu.

Myanmar, Çin üretimi otomobillerle pilot elektrikli araç projesine başlıyor Myanmar, Çin üretimi otomobillerle pilot elektrikli araç projesine başlıyor

Merkezi hükümet, çiftçileri tahıl yetiştirmeye teşvik etmek için buğday ve pirincin minimum alım fiyatını artırmaya devam etti ve 2022'de tahıl sübvansiyonu politikalarını sürdürdü. Ülkede tahıl ekilen alan ortak çabalar sayesinde 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 118,33 milyon hektara ulaştı. Bu yılki soya ekim alanı 10 milyon hektarı aşarak 60 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Merkezi hükümet ayrıca yerel yönetimlere tarımsal üretimde yardımcı olmak amacıyla tarımsal üretim ve su koruma yardımı için acil durum fonlarını tahsis etti. Gelişmiş tarla yönetimi, ülkenin geniş yüksek standartlı tarım arazilerinin katkısıyla birleşerek doğal afetlerden kaynaklanan tahıl kayıplarının etkili bir şekilde azaltılmasını sağladı ve Çin'in 2022'de bereketli bir hasat elde etmesine olanak tanıdı. NBS verilerine göre, il düzeyindeki 31 bölgeden 23'ünde tahıl üretimi artarken, ülkenin birim alan başına tahıl verimi yıllık yüzde 0,1 azaldı. Üst düzey bir NBS yetkilisi olan Wang Guirong, "Bu yıl tahıl hasadı, genel ekonomik istikrarın ve önemli ekonomik göstergelerin makul bir aralıkta kalmasını sağladı" dedi. Çin, dünya toplamının yalnızca yüzde dokuzunu oluşturan   ,ekilebilir arazisiyle, dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini beslemeyi başarıyor. Wang, "Çin'in tahıl hasadı, küresel gıda pazarının ve gıda güvenliğinin istikrara kavuşturulmasına olumlu katkılarda bulundu" diye ekledi.