Travertenin içinden milyonlarca yıllık fosil çıktı Travertenin içinden milyonlarca yıllık fosil çıktı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin, inovasyona canlılık getirmek amacıyla piyasa odaklı yeşil teknoloji inovasyon sistemini daha da geliştirmek üzere tasarlanmış bir uygulama planı açıkladı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayınlanan plan, şirketlerin inovasyondaki liderlik rolünü güçlendirmeyi, yeşil teknolojinin dönüşüm ve uygulanmasına yönelik piyasa mekanizmasını geliştirmeyi ve her türlü inovasyon aktörünün, işletmeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri arasında gelişmiş ve daha etkin işbirliğinin bulunduğu bir ortamda başarılı olabileceği bir ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Çin, planın kılavuzluğunda 2025'e kadar piyasa odaklı yeşil teknoloji inovasyon sistemini daha da geliştirecek ve ülkenin yeşil ve düşük karbonlu kalkınması için yeşil teknoloji inovasyonundan daha güçlü destek alacak. Yeşil teknoloji ticareti daha da standart hale getirilirken bir dizi temel, özgün ve yıkıcı yeşil teknoloji inovasyonları gerçekleştirilecek. Plan ayrıca yeşil teknolojinin gelişimi ve genişletilmiş uluslararası işbirliği için yeşil teknolojinin değerlendirilmesine yönelik yöntemlerin optimal hale getirilmesini, mali ve finansal desteğin güçlendirilmesini ve fikri mülkiyetin korunmasını da vurguluyor.