BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Bilgi Ofisi Çarşamba günü, "Yeni Dönemde Taiwan Sorunu ve Çin'in Yeniden Birleşmesi" başlıklı bir resmi rapor yayınladı. Resmi rapor, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini yeniden hatırlatmak, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin halkının ulusal yeniden birleşmeye yönelik azim ve kararlığını ortaya koymak ve ÇKP ve Çin hükümetinin yeni dönemdeki duruş ve politikalarını vurgulamak üzere çıkarıldı. Resmi raporda Taiwan'ın eski dönemlerden bu yana Çin'e ait olduğu ve bu ifadenin, tarih ve hukuk bilimine göre sağlam bir temeli bulunduğu belirtildi. Raporda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının, tek Çin ilkesini kısa ve öz biçimde anlatan siyasi bir belge olduğu ve bu belgenin hukuki geçerliliğinin kuşkuya yer bırakmadığı ve tüm dünya tarafından tanındığı dile getirildi.

Tek Çin ilkesinin, uluslararası toplumun evrensel uzlaşısını temsil ettiği hatırlatılan raporda, bu ilkenin uluslararası ilişkilerin temel normlarına uygun olduğu vurgulandı. Raporda, "Bizler tek Çin'iz ve Taiwan, Çin'in parçasıdır. Bu, tarih ve hukukun desteklediği tartışmasız bir gerçektir. Taiwan hiçbir zaman bir devlet olmamıştır; Taiwan'ın, Çin'in parçası olma statüsü değiştirilemez" ifadeleri kullanıldı. ÇKP'nin, Taiwan sorununun çözüme kavuşturulması ve Çin'in tam olarak yeniden birleşmesinin gerçekleştirilmesine yönelik tarihi göreve bağlı olduğunu ve ÇKP'nin kararlı liderliği altında Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki insanların, boğazdaki gerilimi düşürmek üzere birlikte çalıştığını hatırlatan raporda, bu insanların barışçıl kalkınma yoluna girdiği ve Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyük atılımlar yaptığı vurgulandı.

Video: Rapor: AB'deki Çinli işletmeler algıdaki düşüşe rağmen büyümeyi başardı Video: Rapor: AB'deki Çinli işletmeler algıdaki düşüşe rağmen büyümeyi başardı

ÇKP'nin rehberliğinde son 70 yıl içinde, özellikle de iki taraf arasında yabancılaşmanın sona ermesinden itibaren, Taiwan Boğazı boyunca ilişkilerde büyük ilerleme kaydedildiğini ve artan alışverişlerin, daha kapsamlı işbirliğinin ve daha yakın etkileşimlerin, Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki insanlara, özellikle de Taiwan halkına somut faydalar sağladığını vurgulayan raporda, bunun Taiwan Boğazı boyunca dostluk ve işbirliğinin karşılıklı olarak yararlı olduğunu tam olarak ortaya koyduğu dile getirildi. Raporda, "Tam ulusal yeniden birleşmenin gerçekleşmesinin itici gücü Çin ulusunun tarih ve kültürüdür ve ulusal yeniden canlanmamıza yönelik ivme ve bu yeniden canlanmaya ilişkin şartlar yeniden birleşmenin gerçekleşmesini belirlemektedir. Ulusal yeniden canlanma hedefini gerçekleştirme konusunda hiç bu kadar yakın, emin ve muktedir olmamıştık. Aynı şeyler tam ulusal yeniden birleşme hedefimiz açısından da geçerlidir" ifadeleri kullanıldı. Raporda Çin'in kalkınma ve ilerlemesinin - özellikle de son 40 yılda reform, dışa açılma ve modernizasyon konularında elde edilen büyük başarıların - Taiwan sorununun çözüme kavuşturulması ve tam ulusal yeniden birleşmenin gerçekleştirilmesinin tarihi süreci üzerinde büyük bir etkisi olduğunun altı çizildi.

Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin eylemlerinin, Taiwan Boğazı boyunca ilişkilerde gerilime yol açtığına, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığına ve barışçıl yeniden birleşme umutlarını baltalayıp barışçıl yeniden birleşme imkanlarını daralttığına dikkatte çeken raporda, bunların, barışçıl yeniden birleşme sürecinin sürdürülmesi için ortadan kaldırılması gereken engeller olduğu belirtildi. Raporda dış güçlerin, ayrılıkçı güçleri teşvik ederek bu güçleri provokatif eylemlerde bulunma konusunda tahrik ettiği ve bu eylemlerin Taiwan Boğazı boyunca gerilim ve cepheleşmeyi artırarak Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı baltaladığı dile getirildi. Bunun, barış, kalkınma ve kazan-kazan işbirliğine yönelik temeldeki küresel eğilimlere aykırı olduğu ve uluslararası toplumun isteklerine ve tüm halkların arzularına aykırı olduğu vurgulandı. Raporda dış güçlere yaslanmanın, Taiwan'ın ayrılıkçılarına hiçbir yararı olmayacağı ve Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanma planının başarısızlığa mahkum olduğu ifade edildi. Tarihin çarklarının, ulusal yeniden birleşme yönünde döndüğü ve herhangi bir birey ya da gücün bunu durduramayacağı ifade edildi.

Barışçıl yeniden birleşme ve "tek ülke, iki sistem" ilkelerinin, Taiwan sorununun çözümünde Çin'in temel ilkeleri ve ulusal yeniden birleşmenin gerçekleştirilmesine yönelik en iyi yaklaşım olduğuna dikkat çekilen raporda, Çin'in - birbirimizi kucaklayarak başarılı olabiliriz - bilgeliğini yansıtan bu ilkelerin, Taiwan'ın gerçeklerini tümüyle dikkate aldığı ve yeniden birleşmeden sonra Taiwan'da uzun vadeli istikrara olanak sağlayacağı vurgulandı. Raporda, "Barışçıl yeniden birleşmenin gerçekleşmesi için ana kara ve Taiwan'ın kendi ayrı sosyal sistem ve ideolojileri olduğunu kabul etmek zorundayız. 'Tek ülke, iki sistem' ilkesi bu soruna yönelik en kapsayıcı çözümdür. Bu, demokratik ilkelerde temeli olan bir yaklaşımdır, iyi niyeti ortaya koymaktadır, Taiwan sorununun barışçıl çözümünü desteklemektedir ve karşılıklı fayda getirmektedir. Sosyal sistemdeki farklılıklar, ne yeniden birleşmenin önünde bir engel ne de ayrılıkçılığın bir gerekçesidir" ifadeleri kullanıldı. Raporda, "Barışçıl yeniden birleşmeye yönelik geniş bir alan oluşturmaya hazırız, ancak hiçbir şekilde ayrılıkçı faaliyetlere fırsat vermeyeceğiz" denildi. Raporda, "Barışçıl yeniden birleşmeyi gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde samimiyetle çalışacağız ve en üst düzeyde çaba sergileyeceğiz. Ancak güç kullanımından feragat etmeyeceğiz ve gerekli her türlü önlemi alma seçeneğini saklı tutuyoruz. Bu, dış müdahalelere ve her türlü ayrılıkçı faaliyetlere karşı korunma amaçlıdır. Hiçbir şekilde Taiwan'daki Çinli kardeşlerimizi hedef almamaktadır. Güç kullanımı, sadece zorunlu şartlarda başvurulan son çare olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Taiwan'ın geleceğinin, Çin'in yeniden birleşmesinde olduğunu ve Taiwan'daki halkın iyiliğinin, Çin ulusunun yeniden canlanmasına bağlı olduğu belirtilen raporda, "Taiwan'daki Çinli kardeşlerimizle el ele vererek ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanmaya yönelik çaba sarf edeceğiz" denildi. Raporda "tek ülke, iki sistem" ilkesi uyarınca barışçıl yeniden birleşmenin gerçekleşmesiyle bunun, Çin'in daha fazla ilerlemesi ve ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmesi için yeni temeller oluşturacağı ve aynı zamanda Taiwan'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik muazzam fırsatlar oluşturup Taiwan halkına somut faydalar sağlayacağı dile getirildi. Taiwan Boğazı boyunca barışçıl yeniden birleşmenin, sadece Çin halkına değil, aynı zamanda tüm halklara ve bir bütün olarak uluslararası topluma fayda sağlayacağı ifade edildi.