Fransa, Çinli turistlerin dönüşünü bekliyor Fransa, Çinli turistlerin dönüşünü bekliyor

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin, yeni bir yasayla Qinghai-Tibet Platosu'nun ekolojik güvenliğinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasını artırmayı hedefliyor. Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik korumaya ilişkin yasa taslağı, Salı günü ikinci okuması için Çin'in en yüksek yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'ne sunuldu. Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik sistemin kalitesi ve fonksiyonları, aralarında ülkenin ekolojik güvenliği, biyolojik çeşitliliği ve su kaynaklarının temini gibi alanlar üzerinde doğrudan etkilere sahip olarak, Çin'de ve dünya genelinde ekolojik güvenliğin korunmasında eşsiz ve yeri doldurulamaz bir rol oynuyor. İlk okuması için Ağustos 2022'de komiteye sunulan taslağa dayanan yeni yasa taslağında, platodaki ekolojik koruma ve restorasyonu güçlendirecek, ayrıca biyolojik çeşitliliği korumayı artıracak daha fazla çabaya dikkat çekiliyor. Söz konusu taslak, yabani hayvanların göç rotalarının korunması, yabani hayvanların yol açtığı çiftlik hayvanların kaybından doğan zararın tazmin edilmesi ve ulusal biyolojik çeşitliliği koruma kampanyası gibi maddelerde düzenlemeler öngörüyor. Yeni taslak, hükümetin platonun ekolojik güvenliğini korumak için iklim değişikliği ve doğal afetler gibi ekolojik risklere karşı etkili adımlar atmasını gerektiren hükümler de ekliyor. Taslak ayrıca platoya ilişkin halkın katılımı, denetim önlemleri ve turistik faaliyetlerin yönetimine ilişkin şartlar getiriyor.