Türkiye-Çin ticaret hacmi hızla gelişmektedir.

Çin hem üretim anlamında önemli bir merkez konumundadır, hem de yoğun nüfusu nedeniyle de önemli bir Pazar büyüklüğüne sahiptir. Yani bir yandan aradığınızı orada bulabilirken, Çin’de yaşayan yoğun nüfus aynı zamanda cazip bir tüketim merkezi durumundadır. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Türkiye’nin Çin’den toplam ithalat rakamlarını görmektesiniz.

Imports by countries, 2013-2022 (general trade system)

Yıl

Ülke

Toplam

Year

Total

2022

Çin

  31 742 255

2021

Çin

  32 238 052

2020

Çin

  23 041 354

2019

Çin

  19 128 160

2018

Çin

  21 506 001

2017

Çin

  23 753 644

Kaynak www.tuik.gov.tr

Tabloya göre 2017 yılında 24 milyara yakın ithalat yapılırken, 2019 yılında birden ithalatta düşüş gerçekleşmiştir. Pandeminin etkilerini bu tarihte görmekteyiz. Ancak, tedbirler gevşetildikten sonra Çin’den ithalat tekrar yükselişe geçmiş ve 2021 yılında 32,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2022 ilk 9 ayında ise neredeyse 2021 yılı yakalanmış durumdadır. İthalat bu süreçte yaklaşık %50 civarında artmıştır.

Peki Çin’e ihracat ne durumdadır? Bir bakalım; Aşağıdaki tabloya göre Çin Türkiye’den her yıl 3 milyar doların üzerinde ürün almaktadır. Çin’in Türkiye’den ithalatı 2021 yılında yükseliş göstererek 3,6 milyar doları geçmiş, 2022 yılının ilk 9 ayında ise 2.5 milyar USD rakamına halehazırda ulaşılmıştır.

Exports by countries, (general trade system)

Yıl

Ülke

Toplam

Year

Total

2022

Çin

   2 424 100

2021

Çin

   3 662 748

2020

Çin

   2 865 866

2019

Çin

   2 726 078

2018

Çin

   3 078 644

2017

Çin

   3 037 675

Kaynak www.tuik.gov.tr

Çinden genellikle hammadde ve ara malı alan Türkiye yaptığı ithalatın sadece %10’u kadar ihracat yapabilmektedir. Oysa söz konusu pazarın ciddi tüketim gücü, birçok ülke için onu önemli bir Pazar haline getirmektedir. Dolarla birlikte hareket eden Yuan ile doğrudan ticaret yapmanın da mümkün olabileceği Çin Türkiye Sanayisi için hala keşfedilmemiş bir Pazar konumundadır.

Sıfır pandemi politikasının güdülmesi nedeniyle henüz istikrarlı üretim yapısına henüz kavuşamaması nedeniyle Türk yatırımcılar için Çin’de önemli fırsatlar bulunmaktadır. Her zaman ucuz hammadde ve üretim yeri olarak görülen Çin’in lüks ürün tüketimi yaptığı, istikrarlı üretime henüz geçemediği dikkate alındığında Türk ihracatçıları ihracat/ithalat dengesini sağlayabilecek önemli fırsatları yakalayabileceğini de açıkça ifade edebiliriz.