Video: Finlandiya'daki Ortaçağ Pazarı'ndan manzaralar Video: Finlandiya'daki Ortaçağ Pazarı'ndan manzaralar

HONİARA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü yaptığı açıklamayla Çin ve Solomon Adaları'nın karşılıklı olarak fayda sağlayan ikili işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda dostane, derinlemesine ve verimli iletişim sonrasında bir dizi önemli konuda uzlaşmaya vardığını bildirdi.

Wang, sekiz konuda varılan uzlaşmayı Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladı. Taraflar, ortaklaşa olarak Çin-Solomon Adaları ilişkilerinin siyasi temelini güçlendirme, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni inşa etme, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulamaya koyma, güvenli ve istikrarlı bir ortamı geliştirme, bağlantılılığı teşvik etme, iklim değişikliğinin üzerine gitme, alt-ulusal alışverişleri artırma ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını gözetme konularında uzlaşmaya vardı. Wang, halkın isteklerine uygun şekilde zamanın trendiyle büyüyen Çin-Solomon Adaları ilişkilerinin, gelişerek daha parlak günlere ulaşacağını vurguladı.