SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Özbekistan, Perşembe günü kapsamlı stratejik ortaklıklarını destekleme ve çok yönlü işbirliğini ilerletme konusunda ortak bildiri yayınladı. İki ülke yayınladıkları bildiride, Çin ve Özbekistan arasında 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülke halkının nesiller boyu süren ikili dostluğun şanlı bölümünü tarihe yazarak, kardeş olarak el ele yürüdüğünü belirtti. İki taraf, Çin ve Özbekistan'ın 10 yıl önce stratejik ortaklığı kurmasından bu yana, iki ülkenin samimi, açık ve yapıcı üst düzey temaslar sürdürdüğünü, ayrıca siyaset, diplomasi, ekonomi ve ticaret gibi alanların yanı sıra halklar arası alışveriş konusunda verimli işbirliği mekanizmaları kurduğu konusunda görüş birliği içinde olduklarını belirtti.

Özbekistan, tek-Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu yineledi. İki taraf, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri arasındaki sinerjiyle, 2022-2026 dönemi için "Yeni Özbekistan" kalkınma stratejisini aktif şekilde ilerletme konusunda anlaştı. Özbekistan, Çin tarafından başlatılan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni (GDI) desteklediğini ve girişimin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin planlandığı şekilde gerçekleşmesine aktif şekilde katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Her iki taraf da Aral Denizi Bölgesi için çok taraflı BM İnsan Güvenliği için Vakıf Fonu çerçevesinde Aral Denizi bölgesindeki çevresel ve sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik programlar ile Küresel Kalkınma İnisiyatifi arasında daha fazla sinerji oluşturmaya istekli olduğunu bildirdi. Özbekistan, Çin tarafından önerilen Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni (GSI) desteklediğini, ayrıca bölgesel ve küresel barış ile güvenliği birlikte desteklemek amacıyla GSI mekanizması dahilinde Çin tarafıyla karşılıklı etkileşim içinde olmaya ve işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Her iki taraf da barışçıl, istikrarlı, gelişen ve müreffeh bir Afganistan'ın, bu ülke ve diğer bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini teyit etti. Afganistan'ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve etnik birliğine saygı duyduklarını vurgulayan iki taraf, Afganistan'ın içişlerine karışmayacaklarına işaret ederek, "Afgan liderliğinde, Afganların sahip olduğu bir ülke" ilkelerini destekleyeceklerini kaydetti. İki ülke, Afganistan'a insani yardım ve kalkınma yardımı yapmaya, Afganistan ile ilgili konularda fayda sağlayıcı işbirliğini güçlendirmeye ve ülkenin bölgesel ekonomik işbirliğine katılmasına yardımcı olmaya devam etmek için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Her iki taraf da Afganistan'da barışı ve ülkenin yeniden inşasını ilerletmek amacıyla Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesindeki Afganistan ile ilgili konuların koordinasyonunun, Afganistan'ın komşuları ile arasındaki koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının ve diğer platformların geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Video: Ürdün çölünde deve yarışı festivali başladı Video: Ürdün çölünde deve yarışı festivali başladı