BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Zhou Xuewen Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kapsamlı acil durum müdahalesini güçlendirme çalışmaları ile son on yılda iş kazalarını büyük ölçüde azalttığını ve afet yardımını daha etkili hale getirdiğini söyledi. Zhou, söz konusu dönemde ülkede meydana gelen iş kazalarının sayısının sürekli azaldığını belirterek 2021'de iş kazalarının sayısının 2012'ye göre yüzde 56,8 azaldığını, kazalardaki ölüm oranının ise on yılda yüzde 45,9 düştüğünü söyledi. 2013-2021 döneminde, doğal afetlerde ölen veya kaybolan kişi sayısı 2000-2012 dönemine kıyasla her yıl ortalama yüzde 87,2, hasar gören konut sayısı ise yüzde 87,4 azaldı.

Beijing'de dijital ekonomiyi güçlendirecek düzenlemeler 1 Ocak'ta hayata geçecek Beijing'de dijital ekonomiyi güçlendirecek düzenlemeler 1 Ocak'ta hayata geçecek

Zhou, doğal afetlerin neden olduğu doğrudan ekonomik kayıpların Çin'in GSYİH'sindeki payının da 2013-2021 yılları arasında 2000-2012 dönemine göre her yıl ortalama yüzde 61,7 azaldığını belirtti. Çin, ilgili makamlar arasında ortak istişare ve risk değerlendirmesini kolaylaştıran ve risk önleme ile afet yardımını birleştiren kapsamlı bir acil durum müdahale sistemi kurdu. Zhou, Çin'in iş güvenliği yönetimini uzun vadeli olarak sıkı bir biçimde uygularken, doğal afetlere iyi hazırlanmak ve insanların güvenliğini sağlamak için yerel düzeyde erken uyarı ve hızlı yanıt sistemlerini güçlendirdiğini söyledi. Zhou ayrıca, ülkenin acil müdahale ekiplerinin ve komuta platformlarının yanı sıra malzeme ve bilgi teknolojisi desteğinin kapasitesini geliştirdiğini de kaydetti.