Çin'in Bohai Denizi'ndeki doğalgaz sahasında sondaj çalışmaları başladı Çin'in Bohai Denizi'ndeki doğalgaz sahasında sondaj çalışmaları başladı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, serbest meslek sahiplerinin gelişiminin ilerletilmesine ilişkin bir yönetmeliği açıklayan Devlet Konseyi kararını imzaladı. 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girecek olan yönetmelikte, iş ortamını optimize etme ve serbest meslek sahiplerinin yasal hak ve çıkarlarını koruma gibi alanlarda imtiyazlı politikalar belirlendi. Söz konusu yönetmelik, serbest meslek sahiplerinin sosyalist piyasa ekonomisindeki rolüne ve bunların gelişimini desteklemeye dair temel ilkelere açıklık getiriyor, ayrıca bu gibi işletmelerin sağlıklı şekilde gelişmesi için uygun şartları yaratacak idari prosedürleri basitleştirme ve iş ortamını iyileştirme sözü veriyor. Bu arada yönetmelikle, işletmelerin gelişimini destekleme amaçlı bir çalışma mekanizması da oluşturuldu. Pazar varlıklarının tescili, yıllık raporlama hizmetleri, iş merkezi tedarikinin yanı sıra sermaye, vergilendirme, finans, sosyal güvenlik, girişimcilik ve istihdam gibi alanlarda bu işletmelere yönelik destek, hükümet ve ilgili departmanlar tarafından sağlanacak. Yönetmeliğe göre ülkede, serbest meslek sahiplerinin meşru hak ve çıkarlarının korunması da güçlendirilecek.