BM ekonomisti: Çin 2023'te küresel büyümeyi canlandırmada hayati bir rol oynayabilir BM ekonomisti: Çin 2023'te küresel büyümeyi canlandırmada hayati bir rol oynayabilir

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeni bir ABD savunma yasasında yer alan Çin ile ilgili içerikten dolayı derin memnuniyetsizlik duyduklarını ve buna sert biçimde karşı çıktıklarını dile getirdi. Sözcü Tan, yeni kabul edilen 2023 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın, Çin ile bir dizi olumsuz hüküm içerdiğini, bunun Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını baltalamakla kalmayıp iki ülke ve orduları arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi. Tan, yasanın hükümlerinin Çin'i mesnetsiz şekilde bir tehdit olarak gösterdiğini ve ABD'nin askeri harcamaları artırmasına ve hegemonyasını sürdürmesine bahaneler bulmak için pervasızca Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna kararlılıkla bağlı olduğunu, doğası itibariyle savunmacı bir savunma politikası izlediğini ve dünya barışını korumak, ortak kalkınmayı teşvik etmek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek üzere her zaman somut adımlar attığını belirten Sözcü Tan, Çin silahlı kuvvetlerinin dünya barışı ve istikrarı açısından daima güvenilir bir güç olduğunu vurguladı. Tan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir tek Çin ilkesini karartmaya, içini boşaltmaya ve çarpıtmaya çalıştığını, sık sık Taiwan'a silah sattığını, bölgeyle ilgili gizli askeri anlaşmaların düzeyini artırdığını ve Çin'in egemenliğini baltalayan Taiwan ile ilgili yasa tasarıları ve belgeler uydurduğunu söyledi.

Sözcü Tan, bu hamlelerin yalnızca Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrara zarar vereceğini ve Çin ile ABD arasında askeri çatışma riskini artıracağını ifade etti. Tan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun anavatanın yeniden birleşmesini ve toprak bütünlüğünü kararlı biçimde savunacağını vurguladı. Tan, Çin'in ABD tarafını, Çin'in ulusal savunmasının ve silahlı kuvvetlerinin gelişimi hakkında nesnel ve rasyonel bir görüş sahibi olmaya, Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı duymaya ve iki devlet başkanı arasındaki konsensüsü birlikte uygulamaya çağırdığını söyledi.