Çin Kızılhaç'ından Kızılay'a destek Çin Kızılhaç'ından Kızılay'a destek

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, modern lojistik sisteminin kurulmasını hızlandırmak ve yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemek için modern lojistik hakkında ilk ulusal beş yıllık planını yayınladı. 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) modern lojistik hakkındaki beş yıllık plan, Çin Devlet Konseyi'nin Genel Ofisi tarafından yayınlandı.  Plan, endüstriyel zincir ve tedarik zincirinin direncini ve güvenliğini iyileştirmek, modern lojistik sistemin inşasını teşvik etmek, kaliteyi iyileştirmek, verimliliği artırmak ve modern lojistiğin maliyetini azaltmak için çalışılması gerektiğini vurguluyor.Plana göre, 2025 yılına kadar, iç ve dış bağlantılı arz-talep uyarlamasına sahip, güvenli, verimli, akıllı, yeşil ve modern bir lojistik sistemi öncelikli olarak yürürlükte olacak. Planda, lojistik merkez kaynaklarının entegrasyonunun hızlandırılması, büyük uluslararası ve yerel lojistik kanalların oluşturulması, modern lojistik hizmet ağının geliştirilmesi, lojistik hizmetlerinin değer zincirinin genişletilmesi, modern lojistiğin insanların geçim kaynaklarına yönelik hizmet garantisinin güçlendirilmesi ve modern lojistiğin acil müdahale kapasitesinin iyileştirilmesi dahil olmak üzere altı yönde görevler sıralanıyor.