BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Liu Kun, ülkenin, önündeki çok sayıda zorlukla başa çıkmak için proaktif mali politikasının genişlemesini kolaylaştıracağını ve söz konusu politikanın etkinliğini artıracağını söyledi. Xinhua'ya konuşan Bakan Liu, ekonomik toparlanmanın sağlam olmayan temelleri, daralan talep, arz şokları ve zayıflayan beklentilerin oluşturduğu "üçlü baskı" ve çalkantılı dış ortamın, makro mali politika manevralarının artırılmasına ve politika aracı kutusunun optimal hale getirilmesine yönelik çabaları gerektiğini söyledi. Liu, mali politikalarının genişletilmesinin, mali gelir, açık ve faiz sübvansiyonlarını koordine etmeye ve mali harcamaları uygun şekilde artırmaya yönelik çabaları içerdiğini belirtti. Verilere göre Çin'in eğitim harcamaları, 2012-2021 döneminde toplam 33 trilyon yuana (yaklaşık 4,75 trilyon ABD doları) ulaştı.

Beijing Borsası'nda işlem gören şirketlerin 2022'de topladığı fon miktarı 16 milyar yuanı aştı Beijing Borsası'nda işlem gören şirketlerin 2022'de topladığı fon miktarı 16 milyar yuanı aştı

Aynı dönemde genel kamu bütçesi sağlık ve konut harcamalarıysa sırasıyla 13,6 trilyon yuan ve 6 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Liu, "Mali denge konusu, 2023'te halen gündemde, ama halkın iyiliği için harcama yapmaktan geri adım atmayacağız" diye konuştu. Bakan ayrıca yerel hükümetlerce çıkarılan özel amaçlı tahvillerin bütçelendirilmesi gerektiğini kaydetti. Liu, mali fonların birinci seviye hükümetlere yönlendirilmesi ve zorlu ve az gelişmiş bölgelere destek sağlanması konusunda da çaba gösterileceğini dile getirdi. Mali politikaların etkinliğinin artırılması konusunda Liu, zorlukların üstesinden gelmede işletmelere yardımcı olmak için vergi ve harç politikalarının mükemmelleştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Liu, Çin'in zaman içinde çok geniş yelpazede vergi ve harç indirimlerine gittiğini, bu indirimlerin özellikle ülkenin büyük ölçekli katma değer vergisi kredi yeniden borçlanması uyguladığı 2022'de olmak üzere piyasa beklentilerini etkin şekilde güçlendirdiğini söyledi.

Liu, 2022'de vergi ve harç indirimleri, iadeleri ve ertelemelerinin toplamda 4 trilyon yuanı aşarak işletmelerin işlerini sürdürmelerine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. Bakan ayrıca genel bir ekonomik iyileşmenin sağlanması için mali harcama yapısının optimal hale getirilmesi ve parasal, endüstriyel, teknolojik ve sosyal politikalar arasındaki sinerjinin güçlendirilmesine yönelik çabalara da dikkat çekti. Riskler konusunda bir soruya verdiği yanıtta Liu, Çin hükümetinin borcunun GSYİH'ye oranının, uluslararası olarak kabul gören alarm düzeyi olan yüzde 60'ın ve önde gelen piyasa odaklı ve yükselen piyasa ekonomilerinin oranlarının çok altında olduğunu vurguladı. Liu, risklerin genel olarak yönetilebilir durumda olduğunu söyledi.