ABD büyükelçisi: ABD, Ukrayna ordusunu eğitmeyi planlıyor ABD büyükelçisi: ABD, Ukrayna ordusunu eğitmeyi planlıyor

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Mahkemesi tarafından Pazar günü yayınlanan rapora göre, Çin mahkemeleri 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,76 artışla 265.341 çevre ve kaynak ile ilgili davayı sonuçlandırdı. Rapora göre, ülke genelinde geçen yılın sonu itibariyle çevre ve kaynak davaları için 2.149 uzman yargı organı oluşturuldu. Raporda, ekolojik ortama yönelik yargısal korumayı güçlendirme çabaları kapsamında, Çin mahkemelerinin, geçen yıl çevreyle ilgili suçlara yönelik harekete geçtikleri, ayrıca ekolojik çevreyi koruma ve çevreye verilen zararlara ilişkin tazminatlarla ilgili kamu çıkarı davalarını daha iyi şekilde ele aldıkları belirtildi. Raporda ayrıca, Çin mahkemelerinin, çevre kirliliğine karşı mücadele, biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı ulusal stratejiyi uygulama ve yasadışı madenciliği ele alma biçiminde hayati rol oynadığı ifade edildi.