Miao etnik grubuna mensup insanlar, Çin'in güneybatısındaki Guizhou'da geleneklerini kutluyor Miao etnik grubuna mensup insanlar, Çin'in güneybatısındaki Guizhou'da geleneklerini kutluyor

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) kalkınmasını desteklemek amacıyla, bu firmaların yüksek kalitede kalkınmasını destekleyecek özel tedbirleri detaylandıran bir belge yayınlandı. Devlet Konseyi tarafından yayınlanan belgede, ülkedeki KOBİ'lerin büyümesini istikrara kavuşturma ve rekabet gücünü artırma amaçlı 15 tedbir yer alıyor. Bu önlemlerin yedisi, politika desteği, finansman kolaylığı ve taleplerin artışı gibi önlemler yoluyla KOBİ'lerin güçlüklerin üstesinden gelmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Özellikle büyük ölçekli işletmeler ve platform kurumları, bu işletmeler için daha fazla iş fırsatı yaratmak amacıyla KOBİ'leri hedef alan satın alma listeleri yayınlamaya ve sınır ötesinde alıcı ile satıcıları biraraya getirme faaliyetleri yürütmeye teşvik ediliyor. Belgede, küçük işletmelerin temel rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak sekiz tedbir de sıralandı. Belgede ayrıca, yetenek gelişimini artırma, kaliteli KOBİ'lere doğrudan finansman desteği sağlama ve bu firmaların fikri mülkiyet haklarının uygulanması ve korunmasını güçlendirme yönünde çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.