Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, alanında en iyi olan küresel yeteneklerin peşinde Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, alanında en iyi olan küresel yeteneklerin peşinde

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin, Kovid-19'a yakalanmış kilit savunmasız gruplar için sağlık hizmetlerini daha da güvence altına alacak ve hastalığın daha erken aşamalarında sağlık koruma ve hastalık önleme prosedürlerini daha iyi uygulayacak. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kovid-19'u Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'ndan Salı günü yayınlanan yeni genelgede, erken teşhis, tanımlama, müdahale ve sevk önlemlerinin ciddi vakaları önlemek ve azaltmak için daha fazla etkili olacağı belirtildi. Genelgede, ileri yaşta veya altta yatan sağlık sorunları olan kişiler ile zor durumdaki çocuklar gibi savunmasız gruplara ilaç ve antijen test kitleri içeren sağlık malzemelerinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Genelgede, yerel yönetimlerin ağır hastaların nakli ve sevki için görev güçleri oluşturması ve ambulans hizmetlerinin ve hastane yardım hatlarının kapasitesini artırması gerektiği belirtildi. Genelgede, her seviyedeki çeşitli tıp kurumlarının hasta sevkinden sorumlu personel ataması, ağır hastalar için sevk prosedürlerini kolaylaştırması ve bu tür hastalar için hızlı sevk hizmetlerini iyileştirmesi gerektiği ifade edildi.