Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki bitki büyümeye başladı Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki bitki büyümeye başladı

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Pazartesi günü diğer siyasi partilerin merkez komitelerine ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'na (ACFIC) takdir mektubu gönderdi. Mektup, söz konusu partilerin ve ACFIC'nin ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'ne yönelik tebriklerini iletmesi üzerine gönderildi. Mektupta 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, tüm Parti'nin ve tüm etnik grupları içeren Çin halkının, her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurmak ve İkinci Yüzyıl Hedefi'ne doğru ilerlemek üzere yeni bir yolculuğa başladığı kritik bir dönemde gerçekleştirildiği dile getirildi. Mektupta 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin başarısının, tüm etnik gruplardan insanları biraraya getirme ve Çin'e özgü sosyalizmin yeni zaferlerine doğru çaba gösterme konusunda onlara esin kaynağı olma açısından büyük öneme sahip olduğu ifade edildi. Bu yılın birleşik cephe politikasının 100. yıldönümü olduğunun hatırlatıldığı mektupta, Parti'nin son yüzyıldaki girişimlerinden edinilen tarihi deneyiminin bir parçası olan birleşik cephenin teşvik edilmesinin, ÇKP'nin düşmanı yenme ve ülkeyi yönetip yenilenmesi için önemli bir güvence oluşturduğu vurgulandı.

ÇKP'nin olası en geniş yurtsever birleşik cepheyi tahkim edip diğer siyasi partiler, iş federasyonları ve parti bağlantıları olmayan kamuya mal olmuş kişilerle Çin'e özgü sosyalizm davası için çalışacağının dile getirildiği mektupta bunun, ÇKP'nin her zaman destekleyeceği stratejik öneme sahip bir politika olduğu belirtildi. Mektuba göre ÇKP Merkez Komitesi, İkinci Yüzyıl Hedefi'ne doğru yeni yolculukta ÇKP önderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi istişare sistemini sıkı şekilde destekleyip geliştirecek. ÇKP Merkez Komitesi, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için güç birliği oluşturmak ve birleşik cephe ve çok partili işbirliğinin teşvik edilmesinde yeni bir sayfa açmak üzere diğer siyasi parti ve ACFIC ile çalışacağını söyledi. Mektupta siyasi partilere ve ACFIC'ye, merkezinde Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi etrafında sıkı şekilde kenetlenmeleri ve Çin'in müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişkin, uyum içinde ve güzel büyük bir modern sosyalist ülke haline getirmek ve Çin'in ulusal yenilenme rüyasını gerçekleştirmek üzere yorulmaksızın çaba göstermeleri çağrısında bulundu.