BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Pazar günü başlayan 20. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Kongresi'ne sunulan rapora göre ÇKP, Çin'in 2035 yılına ilişkin genel kalkınma hedeflerini ana hatlarıyla belirledi.Raporda Çin'in 2035 yılına ilişkin genel kalkınma hedefleri şöyle sıralandı: 

-- Ekonomik gücü, bilimsel ve teknolojik kapasiteyi ve bileşik ulusal gücü ciddi bir şekilde artırmak; kişi başına düşen GSYİH'yi orta düzeyde gelişmiş bir ülkeninkine denk olacak şekilde esaslı bir şekilde büyütmek; 

-- Bilim ve teknolojide büyük bir özgüven ve güçle dünyanın en yenilikçi ülkelerinin safına katılmak;

Çinli bilim insanları, sığırlara giydirilen enerji toplayıcılarla akıllı çiftlik kurmayı önerdi Çinli bilim insanları, sığırlara giydirilen enerji toplayıcılarla akıllı çiftlik kurmayı önerdi

-- Modernleşmiş bir ekonomi yaratmak; yeni bir kalkınma modeli oluşturmak; yeni bir sanayileşme, enformasyon, kentleşme ve tarımsal modernleşmeyi temelden gerçekleştirmek; 

-- Yönetim sistemi ve kapasitesini temelden modernize etmek; halk demokrasisi sürecinin tamamı için sistemi iyileştirmek; hukuka dayalı bir ülke, hükümet ve toplum kurmak;

-- Eğitim, bilim ve teknoloji, yetenek, kültür, spor ve sağlıkta lider bir ülke olmak; ulusal yumuşak gücü ciddi bir şekilde artırmak; 

-- İnsanların daha iyi ve daha mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak; kişi başına düşen harcanabilir geliri yeni zirvelere taşımak; orta gelir grubunun toplam nüfus içindeki payını esaslı bir şekilde artırmak; temel kamu hizmetlerine adil erişimi garanti etmek; kırsal alanlarda modern yaşam standartlarını sağlamak; uzun vadeli toplumsal istikrarı gerçekleştirmek; insanların çok yönlü gelişimini ve herkes için refahı ilerletebilmek için daha dikkate değer ve sağlam ilerleme kaydetmek;   

-- Çevre dostu çalışma ve yaşam tarzlarının büyük ölçüde oluşturulması; maksimum seviyeyi görmesinin ardından karbon emisyonlarını istikrarlı bir şekilde düşürmek; çevreyi esaslı bir şekilde iyileştirmek; Güzel Çin'i inşa etme hedefini büyük oranda başarmak; 

-- Ulusal güvenlik sistemini ve ulusal güvenlik yeteneklerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmek; ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin temel modernizasyonunu gerçekleştirmek; 

Rapora göre ÇKP, temel olarak modernleşmeyi sağlamasının ardından çok çalışmaya devam ederek Çin'i yüzyılın ortasına kadar bileşik ulusal güç ve uluslararası nüfuz bakımından dünyaya liderlik eden büyük bir modern sosyalist ülke haline getirecek.