BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin, uzun vadeli kalkınmasını desteklemek için, iç talebi artırmaya ve güçlü iç talep sisteminin benimsenmesi konusunda bir yönerge yayınladı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi tarafından ortaklaşa yayınlanan yönergede, 2035'e kadar uzanan uzun vadeli hedeflerin arasında tüketim ve yatırım ölçeğinin yeni seviyelere ulaştığının görülmesi ve sağlam bir iç talep sisteminin tam olarak kurulmasının yer aldığı belirtildi. Yönergeye göre, 2035'e bakıldığında, yeni sanayileşme, bilişimleştirme, kentleşme ve tarımsal modernleşme esas olarak başarılacak, insanların geçim kaynakları iyileştirilecek, iç talebin gelişimini yönlendirmede reformun destekleyici rolü artırılacak ve küresel ekonomik işbirliğine ve rekabete girme açısından Çin'in avantajları pekiştirilecek. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için ülke, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) tüketime yatırımı artırmayı, dağıtım modelini optimize etmeyi, arz kalitesini artırmayı, piyasa sistemini iyileştirmeyi ve ekonomik dolaşımı düzgün hale getirmeyi hedefliyor.

Yönerge, Çin'in, özellikle yetersiz etkin arz kapasitesi ve nispeten büyük dağıtım açığı gibi darboğazlarda, ülkenin orta ve uzun vadeli iç talep büyümesini engelleyen ana sorunlarını hedefleyen kilit görevleri uygulama çabalarının da altını çizdi. Yönergeye göre, iç talep potansiyelini ortaya çıkarmak için kentsel ve kırsal alanların koordinasyon içinde gelişimi teşvik edilirken, her cephede tüketimi kolaylaştırmak ve tüketim kalitesinin yükseltilmesini hızlandırmak, yatırım yapısını optimize etmek ve yatırım kapsamını genişletmek için çaba gösterilecek. Ayrıca yönergede, talebi daha iyi karşılamak için arz kalitesinin iyileştirilmesi, üretim ve talep arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak için modern piyasa ve dolaşım sistemlerinin mükemmelleştirilmesi ve iç talebin büyüme ivmesini güçlendirmek için reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesi gereği vurgulandı. Yönergede, Çin'in iç talep büyümesinin potansiyellerini geliştirmek için ortak refahı desteklemenin yanı sıra talep büyümesinin temelini sağlamlaştırmak amacıyla güvenlik güvencesi yeteneklerini artırmaya gayret göstereceği de kaydedildi. 

Çin'in Hubei eyaletindeki manzara noktaları, 2019'daki ticari hareketliliğe ulaştı Çin'in Hubei eyaletindeki manzara noktaları, 2019'daki ticari hareketliliğe ulaştı