BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin, toplum genelinde inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla bilimin yaygınlaştırılması konusunda bir yönerge yayınladı. Bilimsel bilginin yayılmasını inovasyona dayalı kalkınmanın teşviki için asli bir görev olarak tanımlayan belgede, hem bilimin yaygınlaştırılmasının hem de bilimsel ve teknolojik inovasyona eşit önemin verilmesinin altı çiziliyor. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin genel büroları tarafından yayınlanan yönerge, bilim ve teknolojinin yaygınlaştırılması için spesifik hedefler oluşturdu. Yönergede, 2025 yılına kadar bilimin yaygınlaştırılmasına yönelik kamu hizmetlerinin önemli ölçüde artırılacağı, bilimsel bilgiyi yaymak için daha fazla araştırmacının aktif bir rol oynayacağı, bilimsel okuryazarlığa sahip vatandaşların oranının yüzde 15'in üzerine çıkacağı ve bilim ile inovasyona değer veren bir toplumsal iklimin yaratılacağı belirtiliyor. 2035 yılına kadar bilimsel okuryazarlığa sahip vatandaşların oranının yüzde 25'e çıkacağını öngören yönerge, bilimin yaygınlaştırılmasının kaliteli kalkınmanın artırılmasında önemli bir rol oynayacağını söylüyor. Yönerge ayrıca, toplumun bilimsel bilgisini artırmak için tüm toplumun sorumluluğunun güçlendirilmesi gerektiğini de vurguluyor.

Video: Ürdün çölünde deve yarışı festivali başladı Video: Ürdün çölünde deve yarışı festivali başladı