Uzay istasyonundaki Çinli astronotlar, yeni gelenlerle buluşmak için can atıyor Uzay istasyonundaki Çinli astronotlar, yeni gelenlerle buluşmak için can atıyor

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Yardımcısı Zhai Qing, Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen 10 yılda ülkenin ekolojisi ve çevresinin iyileştirilmesi için gösterilen çabalar sayesinde Güzel Çin İnisiyatifi'nin teşvik edilmesinde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.  Zhai, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sırasında düzenlenen bir basın toplantısında, Çin'in 2012 yılından bu yana ekolojinin korunması ve yeşil kalkınmada mucizeler gerçekleştirdiğini belirtti. Hava, su ve toprak kirliliği ile mücadele için düzenlenen kampanyaların somut sonuçlar getirdiğini söyleyen Zhai, 2021 yılında il ve üstü düzeyindeki Çin kentlerinde havadaki zararlı PM2.5 partiküllerinin yoğunlaşmasının ortalamasının, 2015'teki seviyesinden yüzde 34,8 daha düşük olduğunu kaydetti.

Zhai'nin ekolojik restorasyon ve koruma konusunda verdiği bilgiye göre, tüm düzeylerde doğa koruma alanlarının toplam alanı Çin'in toplam karasal alanının yüzde 18'ini oluşturuyor ve beş ulusal park kuruldu. Zhai, 300'den fazla nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve bitkinin doğal yaşamdaki popülasyonunun eski haline getirildiğini ve artırıldığını sözlerine ekledi. Zhai, ülkenin yeşil, döngüsel ve düşük karbonlu kalkınmasında da güçlü ilerleme sağlandığını kaydetti. 2021 yılında Çin'in bir birim GSYİH başına karbondioksit emisyonları 2012 yılına kıyasla yüzde 34,4 düştü ve aynı dönemde kömürün ana enerji tüketimindeki paydası yüzde 68,5'ten yüzde 56'ya geriledi. Zhai, ileriye ilişkin olarak ise, Çin'in ekoloji ve çevrenin kalitesini daha fazla iyileştireceğini, ekonomik ve sosyal kalkınmada kapsamlı yeşil dönüşümü teşvik edeceğini ve modern bir çevre yönetişim sistemini kurup iyileştireceğini belirtti.