BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Salı günü ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyareti hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2 Ağustos'ta Çin'in güçlü tepkisini ve ciddi beyanlarını göz ardı ederek Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret etti. Bu, tek Çin ilkesinin ve Çin ve ABD'nin üç ortak bildirisindeki hükümlerin ciddi bir ihlalidir. Bu ziyaretin, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi vardır ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal etmektedir. Ziyaret, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor ve ayrılıkçı güçlere "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderiyor. Çin buna şiddetle karşı çıkıyor ve sert bir şekilde kınıyor ve ABD'ye ciddi bir çıkış ve güçlü protestolarda bulundu.

Dünyada sadece bir Çin vardır, Taiwan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Bu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1971 tarihli 2758 sayılı Kararı ile açıkça kabul edilmiştir. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana, 181 ülke Çin ile tek Çin ilkesi temelinde diplomatik ilişkiler kurmuştur. Tek Çin ilkesi, uluslararası toplumun evrensel bir mutabakatı ve uluslararası ilişkilerde temel bir normdur.

Suriye'nin Humus kentinde karnaval düzenlendi Suriye'nin Humus kentinde karnaval düzenlendi

1979'da ABD, Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Çin-ABD Ortak Bildirisi'nde açık bir taahhütte bulundu - "Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetini Çin'in tek yasal Hükümeti olarak tanır. Birleşik Devletler halkı Taiwan halkıyla bu bağlamda, kültürel, ticari ve diğer gayri resmi ilişkilerini yürütecektir." ABD Hükümeti'nin bir parçası olarak Kongre, doğası gereği ABD Hükümeti'nin tek Çin politikasına sıkı sıkıya uymak ve Çin'in Taiwan bölgesi ile herhangi bir resmi alışverişte bulunmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Çin, ABD Kongre üyelerinin Taiwan ziyaretine baştan beri karşı çıkıyor ve ABD yürütme organının bu ziyareti durdurma sorumluluğu var. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Kongresi'nin görevdeki lideri olduğundan, onun Taiwan'a yaptığı ziyaret ve faaliyetleri, hangi biçimde ve ne sebeple olursa olsun, ABD'nin Taiwan ile resmi alışverişlerini geliştirmek için büyük bir siyasi provokasyondur. Çin bunu kesinlikle kabul etmiyor ve Çin halkı bunu kesinlikle reddediyor.

Taiwan sorunu, Çin-ABD ilişkilerinin tam kalbindeki en önemli ve en hassas konudur. Taiwan Boğazı yeni bir gerilimle ve ciddi güçlüklerle karşı karşıya ve bunun temel nedeni, Taiwan makamları ve ABD'nin statükoyu değiştirmek için tekrarladığı hamleleridir. Taiwan makamları, bağımsızlık gündemleri için ABD'nin desteğini aramaya devam ediyor. 1992 Konsensüsü'nü tanımayı reddediyorlar, "Çinli olmaktan çıkarmayı" ilerletmek için her şeyi yapıyorlar ve "kademe kademe bağımsızlığı" destekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de kendi adına, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmaya çalışıyor. Tek Çin ilkesini sürekli olarak çarpıtıyor, karartıyor ve içini boşaltıyor, Taiwan ile resmi alışverişlerini hızlandırıyor ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı faaliyetlerini cesaretlendiriyor. Bu hareketler ateşle oynamak gibidir ve son derece tehlikelidir. Ateşle oynayanlar onunla mahvolacaklardır.

Çin Hükümeti ve halkının Taiwan sorununa ilişkin tutumu tutarlı olmuştur. Bu tutum, 1,4 milyardan fazla Çinli insanın devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü azimle koruma konusundaki kararlılığıdır. Anavatanın tam olarak yeniden birleşmesini gerçekleştirmek, tüm Çinli oğulların ve kızların ortak arzusu ve kutsal sorumluluğudur. Halkın iradesine karşı gelinemez ve zamanın gidişatı tersine çevrilemez. Hiçbir ülke, hiçbir güç ve hiçbir birey, Çin Hükümetinin ve halkının devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve ulusal yeniden birleşme ve yeniden canlanmayı sağlama konusundaki kesin kararlılığını, güçlü iradesini ve büyük kabiliyetini asla yanlış anlamamalıdır. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretine yanıt olarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm önlemleri kesinlikle alacaktır. Bundan doğan tüm sonuçlar ABD tarafı ve "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçı güçleri tarafından üstlenilmelidir.

Çin ve ABD iki büyük ülkedir. Birbirleriyle geçinmelerinin doğru yolu, yalnızca karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama, çatışmasızlık ve kazan-kazan işbirliğinde yatmaktadır. Taiwan sorunu tamamen Çin'in iç meselesidir ve başka hiçbir ülke Taiwan sorununda yargıç olarak hareket etme hakkına sahip değildir. Çin, ABD'yi "Taiwan kartını" oynamayı ve Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmayı bırakmaya güçlü bir şekilde çağırıyor. Taiwan'a karışmayı ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmalı. "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı güçleri herhangi bir biçimde desteklemeyi ve bunlara göz yummayı bırakmalı. Taiwan sorununda bir şey söyleyip bunun tersini yapma eylemlerini bırakmalı. Tek Çin ilkesini çarpıtmaktan, karartmaktan ve içini boşaltmaktan vazgeçmeli. Tek Çin ilkesine ve Çin-ABD'nin üç ortak bildirisinin hükümlerine kesinlikle uymak için güvenilir adımlar atmalı. ABD liderliği tarafından geliştirilen "beş hayır" taahhüdünü ("yeni bir Soğuk Savaş" aramamak; Çin'in sistemini değiştirmeye çalışmamak; ittifaklarının yeniden canlandırılmasının Çin'e karşı olmaması; "Taiwan bağımsızlığını" desteklememek; Çin ile çatışma aramamak) yerine getirmeli ve yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlememeli.