NUR-SULTAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Çin ve Orta Asya (C+C5) dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantının ardından Wang, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.nWang, toplantının en önemli görevinin Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü anmak için düzenlenen sanal zirvede mutabık kalınan hususların uygulamaya konulması olduğunu belirterek toplantıdan çıkan en önemli sonucun ise Çin ve beş Orta Asya ülkesi liderleri arasında bir zirve mekanizması oluşturulması olduğunu söyledi. Wang toplantıda dört sonuç bildirgesinin benimsendiğini söyledi. Bunlar: üçüncü Çin ve Orta Asya (C+C5) dışişleri bakanları toplantısı ortak deklarasyonu, Çin ve Orta Asya (C+C5) sanal zirvesinde alınan kararların uygulamaya konmasına ilişkin yol haritası, Çin ve Orta Asya (C+C5) ülkeleri arasında bağlantı ve işbirliği alanında eşgüdümü derinleştirme inisiyatifi ve Çin ve Orta Asya ülkeleri (C+C5) arasında veri güvenliği alanında işbirliği inisiyatifi.

Lancang-Mekong İşbirliği, bölgesel işbirliği için "altın model" haline geldi Lancang-Mekong İşbirliği, bölgesel işbirliği için "altın model" haline geldi

Wang toplantıda görüş birliğine varılan konuları şu 10 başlık altında özetledi: Birincisi, taraflar karşılıklı saygı, iyi komşuluk, dayanışma ve karşılıklı menfaat prensiplerine destek verecek ve özerk, barışçı, müreffeh ve işbirliği içinde bir Orta Asya inşa edilmesi hedefine bağlı olacaklar. İkincisi, Kuşak ve Yol'un kaliteli bir şekilde ortak inşasına devam edecek, çok yönlü işbirliğini genişletecek, mali işbirliğine destek verme yollarını araştıracak ve yerel para birimiyle ödemelerin ölçeğini genişletecekler. Üçüncüsü, eksiksiz sanayi zinciri ve kesintisiz tedarik zincirini garanti edebilmek için aralarındaki bağlantı ve işbirliğini derinleştirecek, Çin-Avrupa yük trenlerinin güvenli ve istikrarlı işleyişini garanti edecek, gümrük işlemlerini kolaylaştıracak ve malların "yeşil geçişinde" mükemmeli yakalayacak ve uçuşların yeniden başlamasını hızlandıracaklar. Dördüncüsü, hem geleneksel hem geleneksel olmayan alanlarda güvenliğin korunmasına yönelik çabaları koordine edecek; terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan "üç güç" ile ortak mücadele edecek ve gıda güvenliğini garanti edecekler.

Beşincisi, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede birleşmeye devam edecek, aşı ve ilaç araştırma ve geliştirmesinde aktif işbirliğinde bulunacak, Çin-Orta Asya sağlık endüstrisi ittifakı kuracak ve Orta Asya'da geleneksel Çin tıbbı merkezleri oluşturacaklar. Altıncısı, bölgesel güvenlik ve istikrarın muhafaza edilmesi amacıyla, Afganistan'daki durum hakkındaki konumlarını zamanında koordine edecek, Afganistan'da barış ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunacak, Afganistan'a komşu ülkeler arasında dördüncü dışişleri bakanları toplantısının ve Afganistan sorunu hakkında üst düzey uluslararası konferanslar düzenlenmesinde Özbekistan'a destek verecekler. Yedincisi, eğitim, bilim ve teknoloji, sanat, spor, turizm ve yoksulluğun giderilmesi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirecek ve "Tek Ülke, Tek Atölye" planının uygulamaya konmasına ve birbirlerinin ülkelerinde kültür merkezleri kurulmasına yönelik büyük adımlar atacaklar. Sekizincisi, yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek, doğa koruma deneyim ve teknolojilerini birbiriyle paylaşacak ve insan ve doğanın uyum içinde birlikte var olduğu güzel bir ev inşa edecekler.

Dokuzuncusu, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirine destek olmaya, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni birlikte uygulamaya ve küresel yönetişime katkıda bulunmaya devam edecekler. Onuncusu, Çin ve Orta Asya (C+C5) işbirliği mekanizmasını ilerletmeye, siyasi parti, ekonomi ve ticaret, yatırım, ulus-altı ilişkiler ve düşünce kuruluşları gibi alanlarda aktif bir görüş alışverişi ve diyalog yürütecek ve altı ülke arasındaki işbirliği potansiyelini tamamen aktif hale getirecekler. Wang ayrıca, Çin'in, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile beş Orta Asya ülkesinin liderleri arasında varılan mutabakatı izleyeceğinin ve Orta Asyalı ortaklarıyla karşılıklı siyasi güven ve karşılıklı menfaate dayalı işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğinin ve ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Orta Asya topluluğu kurmak için birlikte çalışacağının da altını çizdi.