NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Pazartesi günü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin dışişleri bakanları ile biraraya geldi. BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında düzenlenen toplantının katılımcıları arasında Wang'ın yanı sıra, şu anda KİK'nin dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, KİK Genel Sekreteri Nayif bin Falah el-Hacraf, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Katar ve Umman'dan temsilciler de bulunuyordu. Wang toplantıda, Çin ve KİK liderlerinin ilgisi ve rehberliğinde iki taraf arasında ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve çok yönlü bir şekilde geliştiğini ve Çin'in Arap ülkeleri ile ilişkisinin ön planda yer aldığını söyledi.

Çin'in uzun süredir KİK'in en büyük ticari ortağı olduğuna dikkat çeken Wang, Çin ile KİK arasındaki ticaretin genel eğilimlerin aksine yüzde 44 arttığını, iki taraf arasında pek çok alanda pratik işbirliğinin verimli olduğunu, halklar arasında alışverişlerin giderek daha yakın hale geldiğini ve Çin-KİK ilişkilerinin Çin ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği açısından bir model haline geldiğini söyledi. Mevcut durumda Çin ile KİK ülkelerinin iyi dostlar, ortaklar ve kardeşler olarak birbirine yardım etmeye ve desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Wang, Çin'in karşılıklı güveni pekiştirmek, işbirliğini derinleştirmek ve Çin ile KİK ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmak için KİK ile el ele vermeye hazır olduğunu söyledi. Wang ayrıca Çin'in, Taiwan, Xinjiang, Hong Kong ve insan haklarıyla ilgili meselelerde adaletin yanında olmalarının yanı sıra Çin'in meşru taleplerini anlayışla karşılayıp destek vermeleri nedeniyle KİK üyelerini takdirle karşıladığı söyledi. Wang, Çin'in KİK ülkelerini egemenliği, bağımsızlığı, güvenliği ve istikrarı korumada kararlı biçimde desteklemeye, entegrasyonu teşvik etmede KİK'e destek olmaya ve kim olursa olsun KİK ülkelerinin iç meselelerine müdahale etmesine karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Wang, Çin tarafının, uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm olan içişlerine karışmamayı savunmak ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak için KİK ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Körfez İşbirliği Konseyi 2

Çinli temsilci: Xinjiang ile ilgili taslak karar Çin'i kontrol altına almak istiyor Çinli temsilci: Xinjiang ile ilgili taslak karar Çin'i kontrol altına almak istiyor

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan ikinci), Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu sırasında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin dışişleri bakanları ile biraraya geldi, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

KİK üyeleri ise, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve Körfez ülkelerinin önemli bir ortağı olan Çin'in, bölgesel ve küresel güvenliğin ve istikrarın korunması ve küresel kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını belirttiler. KİK'nin, Çin-KİK ilişkilerinin parlak geleceği için beklentilerle dolu olduğunu ve karşılıklı güveni pekiştirmeyi, çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeyi, gıda ve enerji güvenliği ile tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamayı ve küresel zorluklarla birlikte mücadele etmeyi arzuladığını dile getirdiler. KİK tarafının tek-Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada desteklediğini belirterek, hem KİK hem de Çin'in karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama ilkelerini desteklediğini de sözlerine eklediler.

Barış ve istikrarı korumak, kalkınma ve refahı teşvik etmek için Çin ile uluslararası ilişkilerde iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye hazır olduklarını da eklediler. Wang, Çin'in KİK ülkelerinin çeşitlendirilmiş ekonomik kalkınmasını tam olarak desteklediğini; Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile KİK ülkelerinin kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi; enerji, altyapı, finans, yatırım, yüksek teknolojiler ve diğer alanlarda işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeyi; kültürel ve halklar arası alışverişi geliştirmeyi ve daha fazla işbirliği vurgusu yaratmayı arzuladığını söyledi. Çin'in, KİK ülkelerinin uluslararası ve bölgesel ilişkilerde daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini kaydeden Wang, ülkesinin çok taraflı platformlarda KİK ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı ortaklaşa uygulamaya ve bölgesel ve küresel barış ile istikrarı korumak için birlikte çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi. İki taraf, olumlu bir mesaj vermek ve kendi kalkınmalarını teşvik etmek için aralarında erken bir tarihte bir serbest ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaya varmak için ortak çaba göstermeleri gerektiği konusunda uzlaştılar. İki taraf stratejik karşılıklı güveni derinleştirme, ikili ilişkilerin konumunu yükseltme ve bir sonraki adım için stratejik bir işbirliği planının oluşturulmasını hızlandırma konusunda da anlaştı. Taraflar ayrıca İran nükleer sorunu, Yemen'deki durum ve diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.