PUNOM PEN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de katıldığı ASEAN Artı Üç (10+3) dışişleri bakanları toplantısında Doğu Asya işbirliğini teşvik etmeye yönelik dört öneri sundu. Wang, son 25 yılda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki 10+3 işbirliğinin derinleştiğini ve birçok önemli neticeler aldığını söyledi. Ülkelerin bir Doğu Asya topluluğu oluşturma hedefini belirlediğini ve işbirliği çerçevelerini geliştirdiğini; Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ile dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini kurduğunu ve Doğu Asya'nın endüstriyel ve tedarik zincirleri ile çıkarlarının entegrasyonunu teşvik ettiğini; kriz müdahale yeteneklerini güçlendirdiğini ve Chiang Mai İnisiyatifi Çok Taraflılaştırma gibi önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Wang, merkezde ASEAN olmak üzere bölgesel bir işbirliği yapısı da kurduklarını belirtti. Wang, uluslararası manzaradaki hızlı değişimlerden ve teknoloji ve endüstriyel gelişmedeki hızlı ilerlemelerden kaynaklanan benzeri görülmemiş zorluklar ve fırsatlar arasında, 10+3 işbirliğinin, şimdi geçmişi temel alarak geleceğe bakmak için kritik bir dönemde olduğunu söyledi.

2022 Dünya 5G Kongresi kapılarını açtı 2022 Dünya 5G Kongresi kapılarını açtı

 Wang, Çin'in Doğu Asya işbirliğinde yeni ilerlemeler sağlamak için bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu da belirtti. Wang bu amaçla dört öneri sundu. Birincisi, Doğu Asya'nın uzun dönem kalkınması için bir proje planlamak. Çin, gelecekteki işbirliğine çok yönlü rehberlik sağlamak ve yeni bir ivme kazandırmak amacıyla 10+3 işbirliği için yeni bir beş yıllık çalışma planının benimsenmesini destekliyor. Çin ayrıca 10+3 işbirliğinin, Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğinin ve üç 10+1 işbirliğinin karşılıklı olarak güçlendirilmesini ve ortak gelişiminin araştırılmasını da destekliyor. İkincisi, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmek. Çin tarafı, ASEAN ülkelerinin anlaşmayı daha iyi uygulama yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla ASEAN-Çin İşbirliği Fonu çerçevesinde RCEP ekonomik ve teknik işbirliği için özel bir vakıf kurmaya hazır bulunuyor. Çin ayrıca bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin bütünleyici gelişimini ilerletmek için ilgili ülkelerle birlikte çalışmaya hazır bulunuyor ve 10+3 göç ve konsolosluk danışma mekanizmasının kurulmasının yanı sıra Çin ile diğer 10+3 ülkeleri arasında düzenli bir şekilde doğrudan uçuşların artırılmasını destekliyor.

Üçüncüsü, kriz yönetimi yeteneklerini yükseltmek. Çin tarafı, 10+3 acil tıbbi malzeme rezerv merkezinin yapımını ve afet yönetimi bakanlık düzeyi toplantı mekanizmasının kurulmasını destekliyor ve mümkün olan en erken tarihte bir tıbbi malzeme listesi sağlayacak. Çin ayrıca, bölgesel gıda arz kapasitesini artırmak ve gıda güvenliğini daha iyi sağlamak amacıyla 10+3 acil pirinç rezerv mekanizması için finansman desteğini artıracak. Dördüncüsü, bölgesel dönüşüm ve kalkınmaya rehberlik etmek. Wang, bölgesel dijital dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla dijital altyapı, e-ticaret, dijital lojistik ve akıllı şehirlere yönelik karşılıklı alışverişi ve işbirliğini büyütme ve 10+3 düşük karbon ortaklığına yönelik çabalarla bölgede yeşil kalkınmayı hızlandırma ve bölgedeki kalkınma açıklarını daraltmak için yoksulluğun azaltılmasında işbirliğini güçlendirme çağrısı da yaptı. Toplantıda tüm taraflar, 10+3 işbirliğinin bölge ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesine ve ekonominin canlandırılmasına yönelik başarısındaki önemli rolünü tam olarak kabul etti. Taraflar ayrıca, bölgesel ekonomik entegrasyonu hızlandırmak, RCEP'i tam olarak uygulamak, ülkelerin ekonomik dirençlerini artırmalarına yardımcı olmak, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak ve gıda ve enerji güvenliği zorluklarına birlikte göğüs germek konusunda anlaştı. Tüm taraflar aralarında halk sağlığı, dijital ekonomi ve yeşil kalkınmanın bulunduğu sektörlerde işbirliğinin derinleştirilmesi, düşük karbon ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılması için çaba gösterilmesi ve 10+3 işbirliğinin bölge ülkeleri halklarına daha fazla fayda getirmesinin sağlanması konusunda mutabık kaldı.