-      Wang, sağlam bir Çin-İngiltere ilişkisinin karşılıklı saygıya, ön koşul olarak tarafsız anlayışa ve kilit nokta olarak farklılıkların uygun şekilde ele alınmasına dayandığını söyledi.

 -      Cleverlyde, küresel etkiye sahip büyük bir ülke olan Çin'in önemli sorumluluklar üstlendiğini ve BM'de önemli bir rol oynadığını belirtti.

NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde devam eden BM Genel Kurulu 77. oturumu sırasında İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile biraraya geldi. Bu yılın Çin ile İngiltere arasında büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu belirten Wang, günümüz dünyasındaki karmaşık ve ciddi zorluklar karşısında, her ikisi de BM Güvenlik Konseyi'ni n daimi üyeleri olarak iki ülkenin karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine odaklanması ve anlaşmazlık ve çatışmadan kaçınması gerektiğini ifade etti. Wang, sağlam bir Çin-İngiltere ilişkisinin karşılıklı saygıya, ön koşul olarak tarafsız anlayışa ve kilit nokta olarak farklılıkların uygun şekilde ele alınmasına dayandığını söyledi.

İngiltere'nin yeni hükümetinin Çin ve Çin-İngiltere ilişkilerine stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften bakmasını ve Çin ile aynı yönde birlikte çalışmasını umduğunu belirten Wang, iki tarafın birbirine eşit davranabileceğini, müdahaleden uzak durabileceğini ve ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmek amacıyla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürdürebileceğini umduğunu da sözlerine ekledi. Cleverly de, küresel etkiye sahip büyük bir ülke olan Çi n'in önemli sorumluluklar üstlendiğini ve BM'de önemli bir rol oynadığını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı ülkesinin, Çin ile karşılıklı yarar sağlayan ve etkili ilişkiler kurmaya, her iki tarafın da büyümesine yardımcı olmaya ve her iki ülkenin insan larının yararına olacak şekilde barış ve güvenliği ilerletmeye kararlı olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Çin'in yoksulluğun azaltılmasındaki büyük başarılarını takdirle karşıladığını belirten Cleverly, zorluklarla dolu bir zamanda iki ülkenin insanlığın geleceği ne bakması, ortak zorlukları ele almaya odaklanması ve iklim değişikliği ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Cleverly İngiltere'nin, iki taraf arasında daha fazla işbirliği için koşullar yaratmak amacıyla Çin ile açık diyalog ve alışverişi sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. İngiltere'nin uzun süredir Çin ile ilişkilerini diğer Batılı ülkelerin ilerisinde geliştirdiğini belirten Wang, iki ülkenin 50. yıl dönümünü, son 50 yılın deneyimlerini ve derslerini gözden geçirmek, özetini çıkarmak ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini ileriye taşımak için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Wang, Çin'in kararlı bir şekilde bağımsız bir barışçı dış politika izlediğini ve tüm ülkelerle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Wang, Çin'in gerçek çok taraflılığı uygulamayı savunduğunu, karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlarından oluşan açık bir stratejiyi desteklediğini ve diğer ülkelerle pazar fırsatlarını paylaşmaya ve ortak refah elde etmeye istekli olduğunu da vurguladı.

Çinli temsilci: Xinjiang ile ilgili taslak karar Çin'i kontrol altına almak istiyor Çinli temsilci: Xinjiang ile ilgili taslak karar Çin'i kontrol altına almak istiyor

Çin'in İngiltere ile karşılıklı saygı göstermeye, samimi diyaloga girmeye ve karşılıklı anlayışı ilerletmeye hazır olduğunu belirten Wang, iki ülkenin ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması ve gelişimini ilerletmesi gerektiği ni de sözlerine ekledi. Wang İngiltere'nin, Taiwan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğu sözünü yerine getirmesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" su götürmez bir şekilde karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Cleverly, İngiltere'nin Taiwan sorunundaki tutumunun değişmediğini vurguladı. İngiltere Dışişleri Bakanı ayrıca Wang'a İngiltere'nin Ukrayna kriziyle ilgili görüşü hakkında bilgi verdi. Çin'in bu kriz konusundaki tutumunun tutarlı olduğunu kaydeden Wang, en başından beri Çin'in barış görüşmelerini ilerletmeye kararlı olduğunu ve barışı sağlamaya yönelik tüm çabaları desteklediğini söyledi Wang, ateşkes sağlamanın ve çatışmayı sona erdirmenin, durumun tırmanmasında yeni turları önlemenin ve krizin olumsuz yayılma etkisiyle ortaklaşa başa çıkmanın zorunlu olduğuna işaret etti.