BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin, düşük karbonlu, güvenli ve verimli bir enerji karışımı oluşturmak için attığı son adımda kurulu rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini önemli ölçüde artırmak amacıyla bir dizi tedbiri uygulamaya koydu. Pazartesi günü yayımlanan resmi eylem planı, daha uygun elektrik şebekelerinden teknolojik atılımlara ve finansal desteğe kadar uzanan, ülkenin toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini 2030 yılına kadar 1,2 milyar kilovata getirmek için toplam 21 politika belirliyor. Çin, son senelerde yeşil atılımını hızla takip edip yeni enerji sektöründe dünya genelinde kurulu güce sahip gelişme alanında büyük ilerleme kaydetti. Rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik, ülkedeki toplam elektrik üretiminin yüzde 11,7'sini oluşturuyor. Sektörün temelde uygun fiyatların olduğu ve sübvansiyonların olmadığı yeni bir aşamaya girdiğini ifade eden plan, bunun yük akımının besleme voltajının gerisinde kaldığı gecikmeli elektrik şebekeleri ve sınırlı arazi kaynakları gibi farklı kısıtlayıcı faktörlere rağmen olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile yeni bir "altın çağ"ı başlatmaya hazırız Çin Dışişleri Bakanı: Filipinler ile yeni bir "altın çağ"ı başlatmaya hazırız

Elektrik Güç Planlama ve Mühendislik Enstitüsü Başkanı Du Zhongming, uzun dönemde yeni enerji sektörünün büyük ölçekli, yüksek kaliteli gelişimi ile ilgili "Temel görevlerden biri, fosil yakıtların etkin ve güvenilir bir şekilde yeni enerji kaynaklarıyla değiştirilmesini hızlandırmaktır" ifadelerini kullandı. Plana göre Çin, çöllerde büyük rüzgar enerjisi ve fotovoltaik tesisler kurmayı hızlandıracak ve öte yandan köylerde, sanayi tesislerinde ve bina çatılarında yapılan enerji üretimini destekleyecek. 2025 yılına kadar kamu kurumlarının yeni binalarının yarısının çatılarında güneş enerjisi tesisleri olacak. Yeni enerjinin daha geniş kullanımının desteklenmesi için elektrik şebekeleri, dağınık bulunan yeni enerji projelerinden daha fazla güç kabul edecek şekilde geliştirilecek ve yeni enerjinin elektrik piyasasındaki payının artırılması için çaba harcanacak.

Temel teorik araştırmalara, en yeni ve ezber bozan teknolojilere ağırlık verilerek ulusal yeni enerji laboratuvarları kurulacak. Güneş pilleri ve rüzgar enerjisi ekipmanlarında atılımlar yapmak amacıyla daha fazla enerji bu alana yönlendirilecek. Rüzgar türbinlerinin ve fotovoltaik modüllerin geri dönüşüm teknolojisi de önemsenecek. Yeni enerji endüstrisi daha güçlü bir şekilde fikri mülkiyet koruması altına alınacak ve Çin'in bu alandaki uluslararası işbirliğini geliştirmek için çalışılacak. Yeni enerji gelişimi için, yeşil tahviller ve krediler gibi bütçe ve finansal politika destekleri de artırılacak. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ulusal Enerji İdaresi tarafından oluşturulan plan Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayınlandı.