Xi mektubunda CIFTIS'nin Çin'in dışa açılımını genişletmesi, işbirliğini derinleştirmesi ve inovasyonda liderlik yapmasına yönelik önemli bir platform olduğunu ve küresel hizmet sektörü ve hizmet ticaretinin gelişiminin teşvik edilmesine olumlu katkılar sağladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Xi, yüksek düzeyli dışa açılma, hizmet sektöründe piyasaya erişimi genişletme, sınır ötesi hizmet ticaretinde dışa açılmayı kolaylaştırma, dışa açılma platformlarının işlevlerini genişletme ve hizmet sektörü için yüksek standartlara sahip bir dışa açılma sistemi kurma çabaları yoluyla yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Xi, Çin'in diğer ülkelerle birlikte çalışarak gerçek çok taraflılığı, kapsayıcılığı ve kazan-kazan işbirliğini güçlendirmeye ve küresel ekonominin toparlanmasına ivme kazandıracak açık ve paylaşımlı hizmetleri ortaklaşa teşvik etmeye hazır olduğunu vurguladı. "Daha iyi kalkınma için işbirliği, daha yeşil bir gelecek için inovasyon" temalı 2022 CIFTIS'e, Çin Ticaret Bakanlığı ve Beijing Belediye Yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. Fuar, 5 Eylül'e kadar açık kalacak.

Çin, Afrika ülkelerine doğal kaynakları yönetmek için gerekli kapasiteyi geliştirmelerine yardım etme çağrısı yaptı Çin, Afrika ülkelerine doğal kaynakları yönetmek için gerekli kapasiteyi geliştirmelerine yardım etme çağrısı yaptı