BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü davet üzerine 25'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na çevrimiçi formatta katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Dünyanın ikisi de yüz yılda ilk kez görülen büyük değişiklikler ve pandemiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uygulaması önünde daha önce görülmemiş zorluklar olduğunu söyleyen Xi, "Uluslararası toplumun daha adil, sürdürülebilir ve güvenli bir kalkınmaya ulaşma konusunda bu kadar hevesli olduğu bir zamanda fırsatları yakalamalı, zorluklarla kafa kafaya çarpışmalı ve ortak barış ile refah geleceğini inşa etmek için Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması üzerinde çalışmalıyız" dedi.

Çalışma: Dev pandalar 7 milyon yıl önce de bambuyla besleniyordu Çalışma: Dev pandalar 7 milyon yıl önce de bambuyla besleniyordu

İlk olarak kalkınmanın önünü açacak ortamın beslenmesi gerektiğini kaydeden Xi, "Gerçek çok taraflılığın izinden gitmemiz, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolları izlemeleri için tüm ülkelere saygı duymamız ve onları desteklememiz, açık bir dünya ekonomisi inşa etmemiz, gelişmekte olan pazarlar ve ülkelerin küresel yönetişimdeki temsili ile sesini küresel kalkınmayı daha dengeli, koordineli ve kapsayıcı yapmaya dair bir bakış açıyla artırmamız gerekiyor" diye konuştu. Xi, şöyle devam etti: "İkinci olarak ortaklıkların gelişimini güçlendirmeliyiz. Kalkınmaya yönelik sinerjiyi artırmak ve kalkınma açığını kapatmak için Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini geliştirmemiz, işbirliği kaynakları havuzunu, platformları ve kalkınma ortaklıkları ağlarını bir araya getirip kalkınmaya yönelik yardımı artırmamız önemli.

"Üçüncüsü, ekonomik küreselleşmeyi ilerletmemiz gerekiyor. Kalkınma politikaları ile uluslararası kural ve standartların 'yumuşak bağlantısını' güçlendirmemiz, ayrışma girişimlerini, tedarik kesintilerini, tek taraflı yaptırımları ve maksimum baskıyı reddetmemiz, ticaretin önündeki engelleri kaldırmamız, küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinde istikrarı sağlamamız, kötüleşen gıda ve enerji krizleriyle mücadele etmemiz ve dünya ekonomisini canlandırmamız önemli. "Dördüncüsü, inovasyona dayalı kalkınmanın peşinden gitmemiz gerekiyor. İnovasyona dayalı büyüme potansiyelini ortaya çıkarmamız, inovasyona yönelik kurallar ile kurumsal ortamı iyileştirmemiz, inovasyon faktörlerinin akışının önündeki engelleri kaldırmamız, inovasyon konusundaki değişimleri ve işbirliğini derinleştirmemiz, bilim ile teknolojinin ekonomiye daha derin entegrasyonunu kolaylaştırmamız ve inovasyonun meyvelerinin herkes tarafından paylaşıldığından emin olmamız önemli."

Çin ekonomisinin direnci, muazzam potansiyeli ve uzun vadeli sürdürülebilirliği şeklindeki temellerinin değişmediğine işaret eden Xi, "Çin'in ekonomik kalkınmasına güvenimiz tam. Çin yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemeyi sürdürecek, sıkı bir kararlılıkla yüksek standartlı dışa açılmayı genişletecek ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürecek" dedi. Xi, "Çin kalkınma olasılıklarını keşfetmek, büyüme imkanlarını paylaşmak ve küresel kalkınma işbirliğinin derinleştirilmesi ile insanlığın ortak geleceğine sahip bir topluluk inşa etmeye yönelik yeni katkılar yapmak için Rusya ve diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır" diye ekledi. 25'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Genel Kurulu, 17 Haziran'da çevrimiçi olarak düzenlenmesine ek olarak Rusya'nın St. Petersburg kentinde de yüz yüze şekilde gerçekleştirildi. Etkinliğe diğerlerinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.