BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Pazartesi günü BM'nin iç idari ve bütçe meselelerini ele alan 77. BM Genel Kurulu Beşinci Komitesi'nin ana oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, tüm BM üye devletlerini, özellikle de büyük katkı sağlayanları, mali yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çağırdı. Dai, "Üye devletler, BM'nin çalışmalarını ve yetkilerinin uygulanmasını sağlamak için vaatlerini eylemlere dönüştürmeli" dedi.

Dai üye devletlerinin çoğunun tekrarlanan çağrılarına ve Genel Sekreter'in üye devletlere yönelik kaleme aldığı ve endişelerini dile getirdiği mektuplarına rağmen, "büyük katkıda bulunan bir devletin ödemelerinin uzun zamandır geciktiğini" ve bunun da "BM'nin likidite krizinin ana nedeni" olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler'in mali durumunun endişe verici olmaya devam ettiğini söyledi. Dai, "Çin, her zaman olduğu gibi, mali yükümlülüklerini aktif olarak yerine getiriyor ve bu yıl da olağan bütçe dahilinde kendisine tayin edilen para miktarını tam olarak ödedi" dedi. Dai şöyle konuştu: Çin, tüm tarafları geniş istişarelerde bulunmaya ve kazan-kazan işbirliği için çaba göstermeye çağırıyor ve program planlamasının üye devletlerin güdümlü ilkesine bağlı kalması ve üye devletlerin meşru çıkarlarını ve isteklerini dikkate alması gerektiğine inanıyor. Yıllık bütçenin deneme süresi ile ilgili olarak bütçe yönteminin bilimsel ve makul olması gerektiğini belirten Dai, "Bu süre, bütçe hazırlamanın doğruluğunu ve istikrarını etkili bir şekilde iyileştirmeli ve bütçe ve programların uygulanmasını ve performansını teşvik etmelidir" diye konuştu. Dai, "Çin heyeti çeşitli konuların tartışılmasına ve istişaresine her zaman yapıcı bir şekilde katılacak ve başkanın çalışmalarını destekleyecektir. Gündemin tamamlanmasını ve beklenen sonuçların elde edilmesini sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışacağız" dedi.

Video: Çin'de tabloyu andıran sisli bir kış sabahı Video: Çin'de tabloyu andıran sisli bir kış sabahı