BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü, piyasa varlıklarının gelişmesine yardımcı olmak, piyasa canlılığını ve sosyal yaratıcılığı desteklemek için çaba gösterilmesi çağrısı yaptı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi de olan Li, bir telekonferansta idari onayı kolaylaştırmak, yetkiyi daha düşük seviyelere dağıtmak, düzenlemeleri ve hizmetleri iyileştirmek için reformların genişletilmesine dair açıklamalarda bulundu. Li piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaştırılmış bir iş ortamı yaratmak amacıyla aralıksız çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu. Toplantıya, aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Başbakan Yardımcısı Han Zheng başkanlık etti.

Video: Çin'deki tüketim malları fuarında dış ticaretteki yeni trendler sergileniyor Video: Çin'deki tüketim malları fuarında dış ticaretteki yeni trendler sergileniyor

Li, bu tür reformların ülkenin idari yüklerini ortadan kaldırmasını, adil rekabeti desteklemesini, yeni iş girişimleri için daha fazla özgürlük ve kolaylık sağlamasını gerektirdiğini söyledi. Başbakanın belirttiğine göre, Çin hükümeti imalat ve genel hizmet sektörleri için idari prosedürleri kolaylaştırmaya odaklandı. Hükümet aynı zamanda tekel üzerindeki baskısını sertleştirdi ve piyasa varlıklarının meşru hak ve çıkarları korudu. Başbakan, somut gerçeklerin, reformların kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılmasına ve piyasa canlılığının yanı sıra kamu yaratıcılığının teşvik edilmesine katkıda bulunduğunu gösterdiğini ifade etti. Çin'in ekonomik toparlanmasıyla ilgili konuşan Li, ekonominin ikinci çeyrekte beklenmedik faktörlerden etkilendiğini ve toparlanmanın temel göstergelerini destekleme görevinin zorlu olduğunu kaydetti. Ülkenin bu sene ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla bir dizi önlem aldığını söyleyen Li, ekonominin uygun bir düzeyde çalışmasını sağlamak amacıyla bu tedbirlerin ve yukarıda ifade edilen reformların uygulanması gerektiğini kaydetti.